De 13-17-årige satte dagsordenen, da beboere, ildsjæle og professionelle aktører tirsdag mødtes til kvartalsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj. Der blev stillet kritiske spørgsmål, leget, hujet og klappet på en aften, hvor alle generationer mødtes til debat om lokalområdets fremtid.

Det var bestemt ikke alle, som oplevede det som naturligt at stå og tale i mikrofon til en fyldt sal i beboerhuset Laden.

Men de 13-17-årige medlemmer af Ungerådet var velforberedte, var mødt talstærkt op og bakkede hinanden op med klapsalver og tilråb, da de som planlagt overtog Samvirke-mødet for en aften.

Det blev en aften, hvor det var de unges tanker og udfordringer, der var på dagsordenen. Først og fremmest blev det en samtale om de tunge besparelser på fritidsområdet for de unge i Aarhus. Besparelserne har ramt hårdt i Gellerup og Toveshøj, og fritids- og ungdomsskoleleder i Aarhus Vest, Rasmus Brandt Lauridsen, kunne fortælle om de konkrete konsekvenser.

Fem pædagogiske stillinger er skåret væk, og andre har fået deres timetal beskåret. Det betyder blandt andet kortere åbningstider i klubberne.

”Det her emne er utrolig vigtigt for os. Vi ved, at unge, der har et aktivt fritidsliv, trives meget bedre, end unge der ikke har det. Og vi ved også, at rigtig mange unge kæmper med dårlig trivsel,” sagde Børn- og Unge-borgmester Ingrid Sofie Frich.

”Derfor er det meget vigtigt, at vi spørger os selv og hinanden, om vi gør nok på fritidsområdet,” sagde hun.

Medlem af Samvirket i Gellerup og Toveshøj, Chadi Ali Kayed opfordrede Aarhus Kommune til at investere mere i aktiviteter og mødesteder for de unge. Han mente, at det ud over at styrke de unges trivsel også vil virke forebyggende i forhold til at undgå uro og hærværk i lokalområdet.

De to tilstedeværende byrådsmedlemmer, Katrine Vinther Nielsen, SF, og den radikale Mahad Yussuf, lyttede, kommenterede og noterede de mange pointer fra debatten ned.

Desuden spurgte medlemmerne af Ungerådet ind til den kommende nye skole og fritidscenter i Gellerup, hvor byggeriet af den sydlige del er i fuld gang. Specialkonsulent Claus Picard svarede, så godt han kunne på de mange spørgsmål.

Endelig ville de unge mødeledere gerne vide mere om bydelens butikker og caféliv i fremtiden. Chef for integration og byudvikling i Aarhus Kommune, Sara Kruse, fortalte om de mange udviklingsprojekter i lokalområdet, og projektudvikler Jacob Futterup Sørensen, A. Enggaard A/S, supplerede med en status på planerne for City Vest og den planlagte nye bydel langs Karen Blixens Boulevard.

Her får du en række stemningsbilleder fra den livlige aften. Billederne er taget af Ib Sørensen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.