Samvirket

Samvirket – en netværks- og samarbejdsorganisation i Gellerup og Toveshøj

Så afholder Samvirket igen Kvartalsmøde – det sker tirsdag d. 31. maj 2022 og afholdes i Information Vest (det tidligere E&P huset, de røde containere). Som sædvanlig er der mulighed for at mødes over en kop kaffe eller te og netværke mellem kl. 16 og kl. 16.30, hvor det officielle møde går i gang.

Efter Tryghedsbarometeret med Politiet, går vi over til Kvartalsmødets tema: Trafiksikkerhed

Under denne overskrift vil 3 lokale aktører tale om deres initiativer inden for trafiksikkerheden i området. Derefter vil der være borde hvor mødedeltagerne kan gå rundt og komme med input til hvad de mener vi kan gøre for trafiksikkerheden i Gellerup og Toveshøj, både på kort og lang sigt.

Til sidste har vi Samvirkets OBS, hvor der vil være meddelelser om initiativer i området af relevans for mødets deltagere. Hvis du/I har et emne I gerne vil fortælle om til dette punkt, så må I meget gerne lige informere Samvirkets sekretariat om dette inden kvartalsmødet. Mødet slutter med eventuelt og åben mikrofon for orienteringer mellem deltagerne.

Efter mødets afslutning kl. 18.30, er der mulighed for at blive og spise sammen. Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig selve mødet, men hvis du ønsker at spise med efterfølgende, skal du blot sørge for at tilmelde dig til Sophie Mørkholt Rasmussen senest fredag d. 27. maj kl. 12 til mailadressen: rkaso@aarhus.dk 

Hvad er Samvirket?

Samvirket er et samarbejde og netværk mellem beboere, foreninger, frivillige, NGO’er, fællesråd, boligforening og offentlige ansatte i Gellerup og Toveshøj.
Deltagerne i Samvirket mødes udover til årsmødet, som afholdes i slutningen af januar måned, til fire årlige Kvartalsmøder. Her bliver der orienteret om relevante initiativer og aktiviteter, som berører den fysiske og boligsociale indsats i området.
 
Samvirkets Kvartalsmøder byder derudover på oplæg om forskellige emner, som har en bred interesse for deltagerne i samarbejdet. Det kan for eksempel være en orientering omkring politiets arbejde, afrapportering fra et konkret projekt ligesom der altid er et input fra Samvirkets styregruppe.
 
Derudover afholdes to Introdage til området for nyansatte og foreningsaktive, ligesom Samvirket er medarrangør ved afholdelse af forskellige aktiviteter i området.
Aktive i Samvirket arbejder sammen om at gøre Gellerup og Toveshøj til et endnu bedre område at leve, bo og arbejde i.
 

Samvirkets Kvartalsmøder

Samvirkets samarbejde er bygget op, således at der hvert kvartal indkaldes til stormøder, som kaldes Kvartalsmøder.
Her mødes ca. 30-80 repræsentanter for deltagerne i Samvirket for at diskutere udvalgte emner. Det kan blandt andet være initiativer, som man i fællesskab vil forsøge at lave en indsats om. Styregruppen forbereder og laver dagsordenen for Kvartalsmøderne.
“Samvirkets Tryghedsbarometer” er et fast punkt på dagsordenen. Her møder Lokalpolitiet op med en aktuel kommentar til områdets situation i forhold til kriminalitet og hærværk. Oplysninger som er med til at skabe overblik over områdets aktuelle status på det felt.
Et jævnligt punkt på Kvartals dagsorden er “Kvartalets forening/instution”, som er en kort præsentation af en lokal forening eller institution, der fortæller, hvad dens aktiviteter er. Det er med til at skabe kendskab og viden om, hvor mange forskellige tilbud, der findes i Gellerup og Toveshøj.
 
På Kvartalsmøderne kan det også aftales at nedsætte ad hoc-grupper, som målrettet arbejder på at løse forskellige opgaver. Indholdet i opgaverne defineres klart. Hvad handler det om, og hvem er med?

Ad hoc-grupperne melder tilbage til Samvirket, om hvordan og hvornår opgaven løses. Samvirkets sekretariat har mulighed for at hjælpe ad hoc-grupperne med sekretærbistand og eventuel hjælpe med fundraising.

Ønsker du at deltage i Samvirkets Kvartalsmøder – så henvend dig til sekretariatet.

Nyt om Samvirket

Samvirket fejrer lokalområdet i Sports- og Kulturcampus

Samvirket fejrer lokalområdet i Sports- og Kulturcampus

Når Samvirket i Gellerup og Toveshøj tirsdag d. 15. marts inviterer til årsmøde i Sports- og Kulturcampus, er der garanti for to ting: Dejlig multietnisk mad og en varm positiv fejring af alt det, der går i den rigtige retning i boligområdet. For erfarne beboere i...

Samvirkets årsmøde tirsdag rykker udendørs på Fredspladsen

Samvirkets årsmøde tirsdag rykker udendørs på Fredspladsen

Tirsdag d. 7. september er en stor dag for alle, som holder af Gellerup og Toveshøj. Det er dagen for Samvirkets årsmøde, der på mange måder samler trådene i lokalområdet. Blandt andet bliver Samvirkets ildsjælepris overrakt. Det hele går løs kl. 16.30. Her serveres...

Klik her for at læse det nyeste referat fra Samvirkets Styregruppe, d. 26. april 2022.

Klik her for at læse det nyeste referat fra Samvirkets Årsmøde, d. 15. marts 2022.

Kommende Samvirkemøder:

Kvartalsmøde d. 31/5 2022, kl. 16.30 – 19.00 i Information Vest – Tema: Trafiksikkerhed.

Introdag d. 13/9 2022, kl. 8.30 – 15.30 i Information Vest.

Kvartalsmøde d. 27/9 2022, kl. 16.30 – 19.30.

Kvartalsmøde d. 29/11 2022, kl. 16.30 – 19.30.

Årsmøde d. 31/1 2023, kl. 16.30 – 19.30.