Formanden for Beboeraktive på tværs, Ole Malthesen, bød oplægsholderne og de mange fremmødte velkommen. Mellem 50 og 60 personer var mødt op. Beboeraktive på Tværs er et netværk for alle beboere i de almene boligområder i hele Århus.
Oplæg om at være psykisk syg
Klavs Seeberg var første oplægsholder. Det var en lavmælt fortælling om de voldsomme konsekvenser af  psykisk sygdom og misbrug. Han er maniodepressiv med en tendens til at blive psykotisk, specielt i kombination med alkohol og kokain. Han fortalte om et liv i overhalingsbanen, når han var manisk. Et liv med ødelagt familieliv, gældsætning, og kriminalitet for at financere sit misbrug. Han fortalte om afvænninger og tilbagefald, og at han de sidste to år har levet et liv uden alkohol og kokain. Flere tilhørere var tydeligt rystede, men som en af dem sagde ”Vi ved det jo egentlig godt. Burde i hvert fald vide.” 
Krav om respekt og ligeværd
En nabo kontaktede på et tidspunkt Klavs Seeberg og spurgte, om han havde brug for at snakke. Det blev et vendepunkt for ham. Via naboen kom han med i et lokalt netværk, blev opmuntret til at komme i behandling, og naboen kunne læse signalerne, når tingene var ved at køre af sporet. Samtidig følte Klavs Seeberg sig hele tiden respekteret af denne nabo.
Følelsen af ligeværd og respekt vægter Klavs Seeberg højt. Da en af tilhørerne spurgte, om ”sådan én psykisk syg” ikke kunne have det svært med grænser, markerede han med eftertryk, at det ikke hedder ”sådan én”.
Hvad varmemesteren er vidne til
Derefter kom Teit Klitgaard, der er ejendomsservicetekniker, med flere beskrivelser af, hvordan hjemmet kan se ud hos mennesker, der har mistet taget i virkeligheden og har for lidt overskud til at få hverdagen til at hænge sammen. Han betonede flere gange, hvor glad han var for at være ansat i en boligforening med kun 105 lejemål. Her har han mulighed for at give sig tid og tage folks problemer alvorligt.
Han sagde tydeligt, at ikke alle varmemestre er parate til at gribe ind, hvis de møder psykisk syge med behov for hjælp. Selv har han flere gange ringet til kommunens akut opsøgende psykiatriske tjeneste.
Naboer til psykisk syge kan ringe til Århus Kommune, Borgerservice: 8940 2222. 
Brochure med enkle råd
Teit Klitgaard har været med til at lave en lille brochure med 6 gode råd til ejendomsfunktionærer.
Rådene er simple og har i deres grundbudskab relevans for alle, der kommer i kontakt med psykisk syge.  
Efter oplæggene var der mulighed for spørgsmål og kommentarer. Der var stor ros til Klavs Seeberg for hans mod til at stå frem. Desværre afslørede flere af spørgsmålene stor uvidenhed og en følelse af afstand til den sindslidendes verden blandt tilhørerne. Så længe den afstand eksisterer, vil det være meget svært, trods god vilje, at hjælpe vore psykisk syge naboer.
Vil du gerne i kontakt med Beboeraktive på Tværs, eller have brochuren ”Psykisk Syge i dit boligområde. 6 gode råd til ejendomsfunktionærer”, kan det ske ved at kontakte Benedikte Erlykke på tlf.  8734 0002, eller på benedikte@fs-bydele.dk
Folderen ligger også her som pdf-folder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.