Tør vi nu komme til Gellerup? Sådan lød ordene ikke direkte fra de indbudte erhvervsfolk til et debatmøde arrangeret af Brabrand Erhvervsforening, men betydningen var den samme. Erhvervsfolkene var inviteret til dette møde for at diskutere muligheder og udfordringer ved at flytte deres erhverv til Gellerup som en del af Helhedsplanen.
Under debatten var tryghed et gennemgående tema. Tryghed i forhold til, om deres kunder vil komme herud, og tryghed for dem selv og deres ejendele. Størstedelen af de inviterede erhvervsfolk anså utrygheden ved Gellerup, som en af de største udfordringer ved at skulle investere i Helhedsplanen. En af de deltagende sagde, at en forudsætning for at flytte sit kontor herud, var et højt krav om tryghed, og hun frygtede, at udviklingen vil ske for langsomt.

Rådmand for Teknik og Miljø Laura Hay (V) fortalte om de fysiske tiltag, som vil blive gjort for at sikre denne tryghed. Der skal blandt andet være mere synlighed i området, mere belysning og der skal ikke længere eksistere blinde veje, men derimod en stor bygade.
Pressens uheldige rolle
Chefpolitiinspektør Bent Preben Nielsen, som også var inviteret med til mødet fortalte, at kriminaliteten i Gellerup ikke er anderledes end andre steder, det eneste der havde ligget over niveau, var berigelseskriminalitet. Og er nu ikke bare stagnerende, men også ser ud til at falde.
Bent Nielsen fortalte også, at han da selv ville foretrække at parkere sin bil foran Bazar Vest frem for Randers Regnskov eller Botanisk Have. Han påpegede flere gange, at det ikke er personfarligt i Gellerup, men desværre konstaterede han også, at Gellerups ry er svært at gøre noget ved. Pressen spiller en stor rolle i netop denne sammenhæng, da pressens omtale af Gellerup nærmest udelukkende er negativ og unuanceret.
Helle Hansen, som er formand for Gellerupparken, kommenterede også, at en af de største udfordringer er folks fordomme. Fordomme, som desværre ofte opstår gennem pressens negative omtale.
Selvom utryghed var et af nøgleordene ved mødet, var det mere en utryghed ved Gellerups image end utryghed ved selve Gellerup som sted, og det er netop dette image, som skal forbedres. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.