Alle EU-borgere har ret til at få besøg af deres familie. Bare ikke hvis familiemedlemmerne kommer fra Somalia.
Den danske stat anerkender ingen papirer udstedt i Somalia, fordi der ikke findes en egentlig stat, og derfor kan ingen fra Somalia besøge familiemedlemmer i Danmark. Flere andre lande laver praktiske løsninger, der gør besøg og familiesammenføringer mulige.
”Det er diskrimination, og vi har kontakt til to foreløbig to familier i Gellerup, der gerne vil rejse en sag mod den danske stat,” oplyser højesteretsadvokat Tage Gøttsche fra Advokaterne Vest i Gellerup.
”Jeg kan ikke leve med det”
”Jeg kan som advokat ikke leve med, at staten tilsidesætter en enkelt befolkningsgruppes krav om at kunne se sin familie og evt. få familiesammenføring. Somalierne i Danmark kan jo ikke gøre for, at der ikke er lovlige tilstande i Somalia,” siger Tage Gøttsche.

Før en sag kan rejses, skal advokatkontoret have en bekræftelse fra Udlændingestyrelsen på, at staten ikke anerkender nogen form for dokumenter fra Somalia, og så skal der søges fri proces. Der kan gå flere år, før der falder dom, hvis sagen løftes til landsretten.

En international uafhængig komite har undersøgt praksis i syv EU-lande, og ingen af landene lukker HELT af for visa eller ægtefællepapirer fra Somalia. I alle disse lande kan laves ”praktiske løsninger”,  men i Danmark kan man kun få besøg fra Somalia, hvis man er alvorligt syg.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.