Gellerup Bibliotek viser for øjeblikket en mindre udstilling: Ret til et liv uden vold, der i tekst og billeder fortæller om et projekt, der har til formål at styrke kvinders sundhed og rettigheder i Murra Kommune. Murra ligger i departementet Nueva Segovia i det nordlige Nicaragua, og hører til blandt landets fattigste kommuner.
Fattigdom har mange udtryk, og vold er kun et af dem. Vold i familien er et fænomen, der er meget udbredt i hele regionen, og den har rigtig gode betingelser i de små isolerede samfund på landet. Volden påvirker hele familien og hindrer mange kvinder i at tage aktivt del i samfundslivet. Projektet har igangsat en proces, som over tid skal bryde den onde spiral, som volden reproduceres i.
I projektet er der en række initiativer, som er rettet mod begge køn:

  • Oprettelse af selvhjælpsgrupper i en række landsbyer hvor man deler erfaringer med hinanden.
  • Støtte til det lokale jordmodercenter Casa Materna i Murra.
  • Realisering af en lang række workshops med forskellige temaer, der fra forskellige vinkler griber fat i volden.
  • Afholdelse af en række offentlige møder og events, der skal styrke sammenhold og opbygge civilsamfund i landsbyerne.
  • Udsendelse af radioudsendelser, hvor temaet vold behandles og diskuteres.

Projektet, der er støttet af Projektrådgivningen / Danida, startede i april 2011 og løber frem til april 2013. Det udføres i et samarbejde mellem Venskabsforeningen Amigos de El Doradito og partnerorganisationen Fundemuni, Ocotal, samt Casa Materna, Murra.
Udstilling kan ses på Gellerup Bibliotek indtil 1. August.