Fra 23 medlemmer i begyndelsen til 245 i dag – så meget er Viby Syd Idrætsforening vokset, siden foreningen så dagens lys i oktober 2009. Det er en tidobling på blot tre år, og det er der naturligvis stor tilfredshed med i foreningen.
Især siden januar i år er der sket noget stort på medlemsfronten – fra 160 til de nuværende 245 medlemmer. Det er en markant fremgang på kort tid.
I dialog med medlemmerne
De er ikke kommet sovende til succesen i VSI. Det har været et stort arbejde, og der er lagt rigtig mange frivillige timer i projektet, fortæller formand Rosita Ahmadian.
Men hvad er det, de kan i VSI, som har givet dem så flot en fremgang? Udover et kontingent, alle har råd til, fremhæver Rosita Ahmadian, at foreningen har en række kompetente trænere og instruktører, samt at foreningen sørger for at være i tæt dialog med medlemmerne.
”I mange foreninger foregår kommunikationen kun via e-mail, og man kan vente længe på svar. Hos os kan vi altid kontaktes, når der er brug for os,” forklarer hun. På foreningens Facebook-side bliver status for hold og lignende live-opdateret, så medlemmerne altid kan følge med der.
Tradition for frivillighed
VSI har efterhånden fået opbygget en frivillighedstradition, som foreningen er stolt af. Bestyrelse, trænere og instruktører arbejder frivilligt, og det har smittet af på medlemmerne, der ifølge formanden er begyndt at melde sig på banen med idéer til aktiviteter.
”Mange har indset, at vi arbejder frivilligt for at give dem mulighed for at dyrke idræt i deres lokalområde. De vil derfor hjælpe os og give noget tilbage til foreningen, til området og til de andre medlemmer,” fortæller Rosita Ahmadian.
Frivillige trænere søges
Selvom medlemmerne er blevet gode til at give en hånd med, når foreningen beder om det, kan der dog altid bruges flere frivillige hænder til at løfte opgaven. Især fodboldafdelingen kunne godt bruge flere trænere og hjælpetrænere, og man er velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis man er interesseret.
Og der er nok at tage fat på. Fodboldafdelingen i VSI er for øjeblikket i fuld gang med at forberede en udlandstur til efteråret: 10 spillere skal sendes til Spanien for at deltage i Costa Brava Cup 15.-18. oktober.
Netværk og sammenhængskraft
Rækken af motionstilbud i VSI spænder vidt: zumba, kropstræningshold, sambahold, svømmehold, afspændingshold, piloxinghold og selvfølgelig masser af fodbold.
Som idrætsforening har VSI bidraget til at hjælpe medlemmerne med at få sundere liv. Men udover dette har foreningen ifølge formanden også bidraget til at styrke sammenhængskraften i området, fordi medlemmerne har fået større netværk.
Kunne du tænke dig at blive medlem af VSI og få et større netværk i dit lokalområde, kan du på foreningens hjemmeside se, hvordan du gør. Her finder du også efterårets program.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.