De mange nye veje, som skal anlægges i Gellerup, har mildt sagt ikke været beboernes ønske. Men Aarhus Kommune vil med de nye veje "åbne" Gellerup op for omverdenen, og derfor skal der anlægges et helt ringvejssystem igennem såvel Gellerupparken som Toveshøj. Tilbage har stået: hvordan sikres det, at farten bliver tilstrækkelig lav, så beboerne fortsat oplever området som nogenlunde fredeligt?
Det skal ikke ske med bump og chikaner, men med lav fart. Gellerupsekretariatetets leder Per Frølund sagde på Samvirkets møde forleden, at fartgrænsen vil blive 30 kilometer i timen, eller måske 40. Han nævnte ikke, hvordan fartgrænsen skal håndhæves, men det bliver en politimæssig opgave.
Hastigheden på Edwin Rahrs Vej vil dog fortsat være højst 50 km. "Undtagelsen bliver Edwin Rahrs Vej, men den bliver til gengæld tosporet," sagde Per Frølund og sagde, at der arbejdes på at lave nogle gode overgange på vejen.
Kommunens nybygning til Teknik og Miljø skal placeres over for Bazar Vest, og derimellem skal planlægges Bazarpladsen. Men den gennemkørende trafik på Edwin Rahrs Vej skal fortsat være der.
Tunnel under Bazarpladsen?
Torben Hartmann fra Gellerup Fællesråd spurgte, om man ikke kan bygge en tunnel, så den gennemkørende trafik kan ledes under Bazarpladsen.
"Ideen er god, men de 50-100 mio. kr. til projektet er der ikke. Men jeg er enig i, at pladsen er en udfordring rent trafikmæssigt," sagde Per Frølund.
Nogle tilhørere havde haft opfattelsen af, at den kommende bygade mellem Bazar Vest og City Vest skal være en gågade, men det kunne Per Frølund aflive.
"Det bliver en 30 meter bred vej, med fortove, to kørebaner og med to busbaner i midten. Busbanerne kan senere blive til letbanespor, som jeg stærkt håber vi får til Gellerup," nævnte Gellerupsekretariatets leder.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.