Gellerup Fællesråd har en række inputs til Kommuneplan 2017. Rådet har på to workshops arbejdet med en række forslag, som vi her nævner i kort form.
Gudrunsvej 78 og 82
Håndtering af arkitektonisk kulturarv drejer sig ikke blot om middelalderbykerner og fredede arkitektoniske enkeltværker. Også den by vi byggede i går eller i dag, kan blive værdifuld kulturarv i morgen.
I Gellerup finder vi disse oversete kvaliteter kun 50 meter fra City Vest. Tre grå betonbygninger former sammen med kirken en fin lille plads, som en pause på det lange fodgængerstrøg gennem bebyggelsen.
I fremtidsvisionerne for Gellerup er der tale om at disse bygninger kan rives ned. Men bygningerne rummer både skønhed, funktionalitet og økonomisk værdi. Disse bygninger giver arkitektonisk modspil til boligblokkenes ensartede udformning.
Nordgårdhallen
Fællesrådet ser Nordgårdhallen som en fremtidig ambitiøs platform for formidling af kunst. Her træder man ind i et formelt og sublimt formidlingsrum.
Nordgaardhallen
Fredspladsen
"Den Jordiske Freds Plads" Gellerup Kirke har en drøm om, at torvet foran kirken, i daglig tale ‘Fredspladsen’, bliver et levende mødested.
Visionen er, at Aarhus Kommunen sikrer, at den eksisterende beplantning og et åbent, solbeskinnet byrum mellem kirke og fodgængerstrøg bevares.
Toveshøjhaven
I et samarbejde med foreningen Verdenshavernes Venner er visionen for Toveshøjhaven, at der skal skabes en smuk naturskøn have, der kan tilbyde aktiviteter og oplevelser for lokalomr.dets beboere og resten af byens borgere.
Toveshøjhaven er allerede i dag et egnet aktiveringssted for stressramte. Det er et ønske, at havens omfang forøges mod øst, langs foden af "Bakkekammen".
Tunnelen syd for City Vest
Der er gennem flere år blevet arbejdet for at skabe en kunstnerisk forbindelse fra Hasle Bakker til Brabrand Sø og ind til centrum af Aarhus. Dette har arbejdstitlen: Sculptures by the Lake.
Arbejdet skal fortsættes med kunst, lys, bænke, fuglekasser med videre.
Jordarealet langs ringvejen syd for Globus1
Langs ringvejen op fra det store kryds ved Silkeborgvej ligger et grønt areal, som vender ind mod parcelhuskvarteret, Christianshøj. Det er hensigten, at der skal laves en stiforbindelse ned til krydset oppe fra det nye byggeri.
Grundejerforeningen fra Christianshøj kunne tænke sig et motions/opholdsareal integreret med de opsamlingsbassinger og den løbe/gangsti, der er foreslået i Helhedsplan Gellerup.
Toveshøj, Bazaren og stier
Ved Bazaren i forbindelse med den nye vej, som anlægges rundt om Toveshøj, ønskes mod vest anlagt en ny naturvej, uden bil- og knallerkørsel. Vejen skal være en slags grøn forbindelsesvej, som skaber en gennemgang til Tovshøjskolen og videre ind i kilen ved Hasle Bakker over til Homstrup Mark. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.