I uge 43 startede udvidelsen og gravearbejdet på Janesvej.

I første fase skal man lave ny kloak, der ligger fire meter nede. Derefter kommer en ny vandforsyning til området.

Ingeniør Carl Ove Larsen og hans hold fra Rambøll begynder i vinter at grave ned i fodboldbanen på Toveshøj for at føre regnvand fra Janesvej til  en lille sø bag på skolen.

Det er både vandforsyningen, internetledninger og kloaksystemet, som skal forbedres på Toveshøj. Mens graveriet står på, behøver man ikke at lukke hele vejen. Beboerne kan komme til deres parkering ad alternative veje.

Carl Ove Larsen fra Rambøll, som er hovedansvarlig for Janesvej-projektet, forklarer, at man håber på, at gravearbejdet er færdigt inden udgangen af 2016.

I næste fase af projektet handler det om, hvordan man forbinder Toveshøj til resten af Gellerup.

Der kommer cykelsti og fortov på begge side af Janesvej, så det bliver nemt at cykle til og fra Tovshøjskolen.

På den nye Karen Blixens Boulevard er der mange lyskryds, men Carl Ove Larsen siger til gellerup.nu, at der ikke kommer lyskryds på Janesvej.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.