Det har knirket med samarbejdet i flere år, hvor skiftende afdelingsbestyrelser i Gellerupparken og Toveshøj højlydt har givet udtryk for utilfredshed med indsatsen i Brabrand Boligforenings administration. Sideløbende har tonen og omtalen af de store afdelinger i resten af boligforeningens små afdelinger gennem årene i nogen grad været præget af surhed over, at alt opmærksomheden for det meste tilfaldt Gellerup og Toveshøj.
En ny forsøgslov, som træder i kraft 1. april, har åbnet mulighed for, at de såkaldte ghettoområder i hele Danmark nu kan trække sig ud af deres eksisterende boligadministrationer for i stedet at lade sig administrere af et nyt statsligt boligselskab, som kaldes Get2Bo.
”Den statslige boligadministration vil give afdelingerne som vores en lang række fordele i forhold til de udfordringer, som vores boligområde har,” fastslår afdelingsformand Helle Hansen, der tror på ideen om, at give landets 34 ghettoområder mulighed for at vælge deres nuværende administration fra.

Fokus på beboerne i ghettoerne
”Hidtil har der været rigtig mange ekstra krav til de administrationer, som har været så uheldige at have afdelinger, der har udviklet sig til en ghetto. Der er mange særlige opgave forbundet hermed, som ikke berører normale boligadministrationer, der ikke har ghettoer blandt sine afdelinger,” fortæller Helle Hansen.
Hun nævner som eksempel den seneste ekstra indsats over for ulovlig fremleje, som har været gennemført over for beboerne i Gellerupparken og Toveshøj i samarbejde med kommunens kontrolgruppe og folkeregistreret med den hensigt at afsløre, om der bor for mange beboere i lejlighederne.

Særlige tiltag for særlige områder
Der er også i dag en lang række ekstra tiltag, som kun er målrettet boligafdelinger på ghettolisten.
”De boligsociale helhedsplaner, som støttes af Landsbyggefonden, har nogle meget specifikke krav til, hvordan indsatserne skal laves. Og jeg tror på, at vi får meget nemmere ved at have en statslig boligadministration til at lede vores områder, fordi at der så vil være mulighed for nationalt at holde øje med, hvad der virker, og hvad der ikke virker, så vi ikke hele tiden behøver opfinde den dybe tallerken mange steder rundt i landet, men i stedet hurtigt kan lære af hinanden,” siger Anett Sällsäter Christiansen, der er afdelingsformand på Toveshøj.
Som eksempel nævner hun, at afdelingsbestyrelsen for år tilbage så et spændende miljøambassadørprojekt i Vollsmose, som hjalp beboerne meget med at spare masser af penge på energi- og miljøafgifterne.
”Men selv om vi nu i et par år har sagt, at det projekt vil vi gerne kopier, så har det været rigtigt svært at komme igennem med det i vores nuværende administration,” beklager Toveshøj-formanden.

Diskuteres på beboermøderne
Begge afdelingsformænd vil på aprils måneds beboermøder orientere beboerne om den nye mulighed for at komme under statslig administration. Og det er to enige afdelingsbestyrelser, der indstiller til beboerne at stemme ja til at sige farvel til Brabrand Boligforening.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.