– Balloner på alle bygningerne
– Sne hver dag
– Ahmed bliver konge, og Lara bliver prinsesse
Sådan lød det, da områdets børn blev spurgt til deres ønsker omkring helhedsplanen.

I sidste uge har lockoutede børn fra området haft mulighed for at bruge dagtimerne på Gellerup Museum. Her har Danielle Sekwati og Raida El-Kaatib sørget for en hyggelig stemning, hvor børnene kan tegne, fortælle historier og altså også komme med forslag til helhedsplanen.
Egentlig er Danielle og Raida på museet af helt andre årsager. De er en del af et større museumsprojekt iværksat af Den Gamle By, som løber indtil sommer.

”Projektet er en del af et større lokalhistorisk projekt, som har til formål at indsamle lokales fortællinger fra hele Aarhus området,” siger Danielle og understreger, at det ikke er et etnisk projekt, som mange tror.
Projektet har bl.a. budt på workshops og foredrag af Helle Hansen, afdelingsformand i Gellerup-parken. Derudover var de med Bydelsmødrene på tur til Den Gamle By under temaet ”Hjemmet”, hvilket var en stor succes.
Det udvikler sig…
”Vi har ikke en egentlig ramme for projektet, men lader det udvikle sig naturligt hen af vejen. Vi tager imod folks historier og fortællinger, og så ser vi hvad det bliver til. På den måde er projektet også et studie i metode og et forsøg med nyskabende museumsvirksomhed, fordi vi ikke følger de almindelige fremgangsmåder,” siger Danielle Sekwati.

Den åbne ramme for projektet gør, at børnenes fortællinger passer lige ind, og eftersom der tages udgangspunkt i de individuelles historier, redigeres der ikke i fortællingerne som sådan. Heller ikke børnenes historier ændres.
”Børnenes historier bliver skrevet nøjagtig, som de bliver fortalt,” forklarer Raida og peger på ’familien’ som det mest gennemgående tema i børnenes fortællinger og tegninger.

Projektet skal munde ud i en udstilling, der til at begynde med skal være Gellerupbaseret. Derefter skal den ind og stå i Den Gamle By og sidenhen ende på Jalla-festivalen.
Torsdag: de voksnes tur
I morgen torsdag er der igen workshop om helhedsplanen – men denne gang er det de voksnes tur til at komme med ideer. Det er kl. 12-15, Gudrunsvej16, 6. th.

Følg projektet på Facebook 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.