Søndervangskolen satser på eLearning. Fra september måned modtager alle elever på Søndervangskolen en iPad, som de kan benytte i undervisningen.

Søndervangskolen er den første skole i Aarhus kommune, der satser på læring gennem iPads med sloganet ”iPad & Technology – Fully intergrated september 2013”, som bl.a. er et led i strategien ”95-procent-målsætningen” (95 procent af de unge skal tage en ungdomsuddannelse), og som bidrager til skolens vision:

”…at skabe vindere i fremtidens globale samfund”

Der er igangsat en række forskellige tiltag på skolen, som skal sikre, at eleverne opnår de nødvendige kompetencer for at komme videre i uddannelsessystemet samt efterfølgende på arbejdsmarkedet.

”Vores arbejde på skolen handler netop om at ’klargøre’ eller kvalificere eleverne til livet efter skolen. Og en væsentlig del af dette arbejde består i både at kunne hjælpe eleverne til at erhverve sig de rette sociale kompetencer men også til at have de faglige færdigheder, der matcher kravene fra et tiltagende komplekst samfund,” siger viceskoleleder Martin Bernhard.

Med iPads i undervisningen er et af målene at inddrage eleverne mere, således de bliver aktive i deres egen læring. Lærerne får derimod rollen som vejledere, der i højere grad vil understøtte eleverne individuelt i undervisningens øjemed. Lærerne har allerede fået udleveret iPads og deltager i kurser, som forberedelse til efter sommerferien. De har ligeledes modtaget en bærbar computer.

Martin fortæller endvidere, at læringsmiljøets nye organisering sandsynligvis vil revolutionere den traditionelle undervisning.
"Vores fokus er derfor på udvikling, implementering og forankring af en fælles platform for praksis på skolen – til gavn for vores børn og elever.”

Søndervangskolen håber, at både elever og forældre vil tage godt imod den nye indsats.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.