Entreprenørmaskinerne er godt i gang med at fjerne beton-konstruktionerne  på Nordgårdskolen. Og det har vist sig, at naboerne bliver generet langt mindre end frygtet.
Dels er der etableret en alternativ kørevej for lastbilerne, og dels larmer betonknusningen mindre end forudset.
Jettesvej bliver alligevel ikke brugt til at køre de 600-800 vognlæs knust beton væk. Lokalpolitiets leder Jens Espensen sagde på et tidligere møde i Samvirket, at tung kørsel kunne give farlige situationer i kombination med børns leg i området, og at han ville fremme en mere sikker løsning.
Den er nu fundet, idet lasbilerne benytter en midlertidig kørevej ned til kirkens parkeringsplads.
Mindre støj
Samtidig er støj-generne ikke så store som forudset. Gellerupsekretariatet har flere gange nævnt, at der vil blive larm i arbejdstiden, og det er der da også, men ifølge Helle Hansen fra Gellerupparkens afdelingsbestyrelse generes beboerne ikke så meget som frygtet.
Håndværkerne fortsætter i hele august med at bryde skolen ned. Halvdelen af fløjen med Foreningernes Hus er nu forsvundet, og turen kommer nu til de andre bygninger.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.