Et ungt panel af byrådskandidater var enigt: busning er ikke en succes. Børn bør gå på skole i deres eget lokalområde.
Det var en af de vigtigste konklusioner på vælgermødet, som Initiativgruppen Unge Nydanske stemmer og DUF (Dansk Ungdoms Fælleråd) holdt i Foreningernes Hus i tirsdags.
Fremmødet var godt, men initiativtagerne havde ikke fået hængt informationen op i opgangene, og mange af deltagerne kom derfor udefra. Dette blev meget tydeligt, da ordstyreren lod deltagerne spille et lille politisk spil, hvor et af spørgsmålene var: Har Gellerup et godt fællesskab? Mange tøvede med svaret, for de boede ikke i området …
Debatten gik især på busning af børn til forskellige skoler, og sprogscreening. Men andre emner som kollektiv trafik og Kulturhovedstad 2017 blev også kort debatteret.
Alle i panelet var enige om, at busning af børn til skoler uden for lokalområdet ikke er nogen succes. De ønskede alle at arbejde for at stoppe ordningen.
Det er ikke optimalt
Venstres Lene Horsbøl: ”Det er ikke en optimal løsning at busse børn rundt, de kommer i et nyt miljø de ikke kender og har ikke nogen at spejle sig i.”

Gitte Velling (SF) argumenterede med, at mange børn som går på skoler så langt væk fra deres området, går i klasse med kammerater hvor deres forældre er resurses stærke.
Mange klassekammerater går til aktiviteter efter skoletid, mens mange busbørn bliver nødt til at tage bussen hjem og er meget trætte efter en lang dag i skolen og en lang bustur. De har slet ikke de samme vilkår, og det begrænser barnets netværk.
Et andet problem er, at de unge har enormt svært at få sig et fritidsjob, når skolen ikke ligger i nærområdet.
Busning blev opgivet i USA
En anden deltager Ahmed sagde, at man har prøvet denne form for busning i USA (San Diego, red.), men det var ikke nogen succes, så man stoppede hurtigt igen.
Enhedslistens Maria Sloth kaldte det en stor fejl at lukke Nordgårdskolen. Det havde været bedre at beholde den, så havde man ikke behøvet busse børnene!
Liberal Alliance og Radikal Venstre gjorde klart, at de går ind for et frit skolevalg og så helst nye lokal opdelinger hvor børnene var mere blandet.
Stort set alle partier var enige om, at alle børn burde gå på deres lokale skole, og at ressourcer og pengene blev flyttet der til.
Sprogscreening til alle eller ingen
Andre emner var sprogscreening og den nye skolereform – som er de næste store emner, som skal på byrådets dagsorden.
Tilhører og radikal byrådskandidat, Senay Arikan Tanis, nævnte, at denne metode for sprogscreening af børn ikke findes andre steder i Danmark.
Nogle af paneldeltagerne sagde, at denne sprogscreening også bør tilbydes til de etnisk danske børn.
Læs mere om ”Unge Nydanske Stemmer” på ww.stemungt.dk  eller facebook.com/ungenydanskestemmer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.