Mange beboere i Gellerupparken og Toveshøj har været bekymrede for, om de nye veje gennem Gellerup betyder fræsende knallerter og for hurtig bilkørsel.
Den bekymring bliver taget alvorligt i Aarhus Kommune, som vil gøre meget for, at trafikken bliver dæmpet. Det fortæller Gitte Frøkjær fra Grontmij, som projekterer vejene. Fartgrænser, hævede flader og ”takkede” vejforløb er nogle af de tiltag, der skal få biler og knallerter ned i fart.
Gudrunsvej bliver ”takket” på den lange strækning ned til svinget.
For hver 70-80 meter kommer der hævede vejflader – lange nok til, at busser kan passere dem uden besvær.
Seks lysanlæg
Seks lysanlæg placeres på Bygaden, blandt andet hvor den krydses af Lottesvej, Dortesvej og Tinesvejs forlængelse. Signalanlæggene kommer dog ikke op fra starten, men når alle vejene er anlagt.
Fartgrænserne på alle interne veje i Gellerup sættes ned fra 50 til enten 30 eller 40 km. i timen. Om det bliver 30 eller 40, skal politiet afgøre.
Edwin Rahrs Vej ændres fra to spor i begge retninger til kun et spor, og med bred midterrabat, som er en forberedelse til en kommende letbane.
Kom let over vejen
Der vil komme særlige fartdæmpninger på Edwin Rahrs Vej, hvor den passerer Bazar Vest. De skal sikre, at fodgængere let kan komme over vejen. Der bliver også et letbane-stop netop på dette sted.
”Vi tror på, at disse foranstaltninger vil sænke farten,” siger Gitte Frøkjær. Hun stod på mål for mange gode spørgsmål om vejene på Take Off-dagen. Vejbyggeriet vil fylde meget i beboernes dagligdag, og beboerne ønsker, at når vejene er en realitet, skal det stadig være trygt at lade børnene færdes rundt i Gellerup.
To busbaner på Bygaden
Bygaden skal anlægges i to etaper, først den nordlige del og siden den sydlige del. Den vil dermed stå færdig om cirka to år. Den får to busbaner i højre side af vejen nedad (vest), mens der bliver to kørebaner i den østlige side af vejen.
Det er meningen, at den bustrafik, som i dag kører på Hejredalsvej/Sigridsvej og Gudrunsvej, flyttes til Bygaden.
Busbanerne vil senere blive afløst af letbanen, hvis det som ventet er Vestbyen, som får glæde af næste letbaneetape.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.