Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus på Karen Blixens Boulevard 23, 1. sal.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Århus undgår sparerunde

Århus undgår sparerunde

Borgmester Nicolai Wammen forventer ingen ny sparerunde ved de kommende budgetforhandlinger i Århus Kommune, men heller ingen budgetfest. En optimistisk borgmester tror på, at der trods krise vil være økonomi til at bevare det kommunale serviceniveau. Og måske endda...

Besøg Gellerupparken

Besøg Gellerupparken

Sommerserie: Vestbyen er mange besøg værd De fleste har en mening om Gellerupparken. Mange med en forbeholden holdning har aldrig været i Gellerupparken. Gellerupparken er dagens forslag til et besøg i Vestbyen. Gå en tur fra City Vest til Bazar Vest gennem...

Søg stilling i Gellerup i sommerferien

Søg stilling i Gellerup i sommerferien

Sommeren er ikke agurketid for de, der vil skabe sig et nyt jobindhold. Brabrand Boligforening har sørget for udfordringer til jobsøgende - og for en spændende start på den boligsociale helhedsplan for Gelleruo og Toveshøj. Tre jobopslag er der at tygge på - og de...

Juniorjournalister på portalen

Juniorjournalister på portalen

Når skoleåret starter igen, går nogle af eleverne i de ældste klasser på Tovshøjskolen og Søndervangskolen i gang med at drømme højt om deres bydel. De bliver junior-journalister og skal med tiden lægge deres egne bidrag ind på borgerportalerne aarhusvest.dk og...