Helhedsplaner

Gellerup har både en fysisk helhedsplan og en ny boligsocial helhedsplan som er gældende fra 2018-2022.

Den fysiske helhedsplan sikrer nyanlagte veje, beboerhuse, bypark med mere. Den gennemføres i et samarbejde mellem Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune. Midlerne stammer fra Landsbyggefondens (dvs. indbetalte huslejekroner fra almene lejere), Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune.

Læs mere: www.helhedsplangellerup.dk

Den boligsociale helhedsplan i Gellerup-Toveshøj har fokus på at styrke trygheden og bidrage til at bryde den negative sociale arv.

Den stærke tradition for et aktivt civilsamfund og et udbredt samarbejde i lokalsamfundet i Gellerup-Toveshøj skal fortsættes. Dette aktive medborgerskab styrker trygheden og det gode naboskab i området. Det giver også et forum for at samarbejde om lokale bidrag til at bryde den negative sociale arv.

Det overordnede mål i planen er uddannelse og beskæftigelse. Her er det afgørende at sætte ind så tidligt som muligt i børns liv for at bryde den negative sociale arv. Derfor rummer planen et særligt fokus på forældre. Børn og unge skal opleve tilstrækkelig støtte til at gennemføre skolegang og støtte i overgangen til uddannelse. I forhold til beskæftigelse er der indsatser rettet mod både virksomheder og beboere.

Det boligsociale team holder til i Det boligsociale hus på Karen Blixens Boulevard 23, 1. sal.

Se de boligsociale medarbejdere her: https://www.bbbo.dk/om-os/boligsociale-medarbejdere/

Besøg Yggdrasils Facebook-side her.

Læs mere i den boligsociale helhedsplan for Gellerup-Toveshøj 2018-2022.

Nyt om helhedsplanerne

Elektronisk vælgermøde om placering af moske

Elektronisk vælgermøde om placering af moske

En moske vil afhjælpe sociale og kriminelle problemer, da moskeen vil virke som en anerkendelse af beboernes interesse og etnicitet. Den opfattelse gav næstformand i Gellerupparkens Afdelingsbestyrelse Khaled Mansour udtryk for på et møde om helhedsplanen for...

Nyt byråd skal stemme om helhedsplanen

Nyt byråd skal stemme om helhedsplanen

Det går ikke så stærkt med helhedsplanen som forudset, og det nuværende byråd vil ikke kunne nå at tage stilling til den dispositionsplan, som teknikerne arbejder med netop nu. Denne plan, som skal fortælle, hvordan bygaden vil forme sig, og hvilke boligblokke, der må...

Byrådskandidater svarer på spørgsmål om Gellerup

Byrådskandidater svarer på spørgsmål om Gellerup

Hvordan skal Gellerup se ud i fremtiden? Den første artikel i serien op til byrådsvalget handler om Gellerup og helhedsplanen. aarhusvest.dk har fået positive tilbagemeldinger fra fire byrådskandidater. De har sagt ja til at svare på en række spørgsmål som er...

Kærlighed i Hasle Bakker

Kærlighed i Hasle Bakker

Dagbladet Politiken anbefaler Hasle Bakker som et romantisk udflugtsmål for elskende, der vil ’kærlighed på den fede måde’. Aarhusvest.dk bringer gerne den anbefaling videre til rette vedkommende. For unge elskendeOm rette vedkommende kun er unge elskende, fremgår...