Skolerne i vestbyen har fået en stor opgave, efter, at Århus byråd vedtog at lukke Nordgårdskolen. Skolens elever bliver primært fordelt på: Tovshøjskolen, Ellekærskolen og Sødalskolen, som derved fastholdes på deres i forvejen høje 3. lands sprogprocenter:  95%, 86%  og 74%.
Lokal eller privat
”Det, man ikke kan, er at styre de danske forældre,” lyder kommentaren til skolelukningerne fra Mogens Falk, skoleinspektør i Horsens.  De danske forældre flytter deres børn på private skoler, fortsætter han og tilbyder straks et væddemål: ”Inden to år er der en ny privatskole i Brabrand.”
Mogens Falk kender situationen fra Søndermarkskolen i Horsens, hvor det lykkedes at vende en nedtur med flygtende ressourcestærke elever og truende skolelukning. Hele Sønderbrokvarteret omkring skolen har gennemgået en positiv udvikling og kaldes nu Danmarks bedste ghetto.
”Skolen er altafgørende for den positive udvikling, som kvarteret omkring skolen har gennemgået,” siger Mogens Falk og uddyber: ”Skolen er den sidste kulturbærende danske institution, som alle har gået i, kender eller berøres af. ”
Brug din lokale skole
På Søndermarkskolen startede opturen med en pose penge fra kommunen og opgaven: ”brug din lokale skole”.  Mange delprojekter har ført mod målet.
I 1. klasse er der afsat timer til hjemmebesøg. Hvert forår inviteres kommende skolebørn til at lege skole på skolen, så børn og forældre kan opleve skolen. Inspektøren tager personlig kontakt til de forældre, der vælger skolen fra. Skolen har en etnisk personalepolitik og ekstra danskundervisning.
En undersøgelse viste, at mange forældre valgte skolen fra på forhånd uden at kende skolen, fordi de kun havde hørt dårligt om den. Den nye skoleinspektør Mogens Falk startede derfor et tæt samarbejde med pressen for at sikre sig, at de positive historier kom ud.
Søndermarkskolen er nu en stærk del af et lokalt netværk. Skolebiblioteket er længe åbent for områdets beboere og lokale foreninger bruger skolens lokaler. Senest er skole og kulturhus bygget sammen. Når en familie flytter til Søndermarken, mødes den af et netværk af tilbud: skole, SFO, fritidsaktiviteter og jobklub – alt sammen centreret om skole og kulturhus.
Nu fravælger kun ca. 30 procent den lokale skole. 
Tag hænderne op af lommen og glem janteloven
”Det værste man kan gøre, er at lade være med at tage hænderne op af lommen,” mener Mogens Falk, som helst ikke vil give gode råd til de kommende ”Nordgårdskoler” i Århus Vest.
Han sammenfatter grunden til succesen på Sønderbro sådan: ”Man skal være bedre til at glemme janteloven og turde lade sig inspirere af hvad andre gør. Tag hænderne op af lommen og vær ikke bange for at lave en fejl.” Men gør samtidig opmærksom på at ingen historier er ens og hver skole må tage tid til at reflektere over sin egen situation. Han opfordrer desuden skolerne i vestbyen til et tæt samarbejde.
Nye projekter opstår hele tiden på Søndermarkskolen. Senest er specialundervisning til de dygtigste elever kommet på skemaet, og musikundervisningen er prioriteret højt. ”I samarbejde med konservatorieuddannede lærere tilbyder skolen musikundervisning, der får enhver privatskoles tilbud til at blegne,” fortæller Mogens Falk storgrinende
Læs mere i bogen: ”Gi’ mig bolden, for fa’en”, af Mogens Falk, Lisbeth Glerup, Nuray Inceer, Kirsten Jensen, Krogs Forlag, 2003.
Link: www.soenderbro-horsens.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.