Letbaner er IKKE bare penge ud af vinduet. Selv om man taler om milliardstore udgifter til anlæggelse af en række letbaneetaper i Århus, så vil de tiltrække så mange passagerer, og spare på busserne, at nogle af etaperne faktisk vil kunne få overskud.
Letbaneetapen, som er skitseret til Vestbyen, er den etape, som det allerbedst kan betale sig at anlægge. Hidtil har letbanen langs Viborgvej været nedprioriteret i skitserne, men tager man de økonomiske briller på, skal den stå allerøverst på listen.
Og det kommer fra hestens mund
Det er ikke nogen tilfældig kilde, som siger dette. Kilden er det selskab, som selv skal etablere letbanen: Midttrafik. Midttrafik har allerede sat arbejdet med første etape i gang – den til Lisbjerg – men i en rapport om prioritering af de næste etaper er der interessante og nye oplysninger.
Først om etaperne til Vestbyen:

  • Etape fra Europa Plads til Brabrand: Midtbyen – Thorvaldsensgade – Viborgvej – Hasle Torv – Ryhaven – Edw. Rahrs Vej – Bygaden i Gellerup – City Vest.
  • Etape fra Århus H til Galten på nyt spor til det sydlige Gellerup – Brabrand – Årslev – Harlev – Skovby – Galten.

Den førstnævnte går igennem de tættest befolkede områder langs Viborgvej og igennem hele Gellerup-Toveshøj. Desuden skal letbanetoget samle bilister op fra et Park’n’Ride-anlæg ved Aaby Ringvej. Det giver samlet set et stort passagertal – så stort, at der er bedst driftsøkonomi i denne strækning.
I ren drift vil Midttrafik tjene 13,6 mio kr. om året. Hvis man indregner anlægsudgiften på 350 mio. kr., bliver det ikke et overskud, men et underskud på 5,3 mio. kr om året. Men alle de øvrige etaper får større underskud, så Gellerup-linjen er stadig den mest lønsomme af alle.
Århus-Galten
Den anden etape fra Århus via et nyt spor til Brabrand og Galten koster mere at bygge – 500 mio. kr. – og der er færre passagerer. Derfor vil den få et samlet netto driftsudgift på 35 mio. kr. om året, når anlægsinvesteringen er talt med.
Men går det hurtigere?
I fremtiden – når letbanen er etableret via Viborgvej – vil det tage 17 minutter at komme fra Banegårdsplads til Gellerup/City Vest. 
Men tager man 18-eren fra City Vest til Banegårds pladsen, tager det også kun 17 minutter i dag.
I dag tager det 26 minutter at køre med 5-eren fra Toveshøj til Banegårdsplads, og 21 minutter fra City Vest.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.