1551 familier i Århus modtager de kommende dage et gavekort på 1000 kroner pr. barn. Afsenderen er Århus Kommune. Pengene, der er en del af en forsøgsordning, skal give børn i kommunens fattigste familier mulighed for at dyrke sport og andre fritidsinteresser.
Fritidspas til børn
Fremover kan flere udsatte børn og unge i Århus Kommune få et fritidspas. Passet giver mulighed for, at nogle af kommunens dårligst stillede familier kan få et tilskud på op til 1000 kroner om året til kontingent i sport- og fritidsklubber.
Fritidspasset er en forsøgsordning, der foreløbigt kører i to år. Velfærdsministeriet har netop givet tilsagn om at støtte projektet i 2008 og 2009 med i alt 5.420.000 kroner.
Positive erfaringer siger rådmand
”En fornuftig fritid er en del af et fornuftigt liv. Jeg håber, at vi med denne ordning kan sikre, at alle børn i kommunen får adgang til de mange sport- og fritidstilbud, der bliver tilbudt,” udtaler rådmand for Kultur og Borgerservice Flemming Knudsen.
”Jeg glæder mig over, at også ministeriet støtter projektet. Jeg er sikker på, at vi vil få nogle positive erfaringer, der også vil kunne bruges i resten af landet,” lyder det fra Flemming Knudsen
Det er familier med en årsindtægt på mindre end 156.660 kroner, der kan få et fritidspas til deres børn og unge under 18 år. Beløbsgrænsen er netop blevet hævet fra 138.000 kroner årligt. I alt skønnes det, at 2000 familier i Århus Kommune vil kunne få glæde af den nye ordning. Det er 350 flere end sidste år.
Ordningen er udvidet
”Jeg håber, at rigtigt mange vil benytte sig af dette tilbud. Det glæder mig meget, at det er lykkedes at udvide ordningen så endnu flere kan få glæde af den, og jeg er sikker på, at det vil blive til glæde for både børnene, familierne og kommunens mange foreninger,” afslutter rådmand Flemming Knudsen.
1551 familier, der i forvejen har friplads i en af kommunens institutioner, får automatisk fritidspasset sendt med posten. Øvrige familier kan få det ved at henvende sig til kommunen eller via kommunens hjemmeside.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.