Ved udgangen af 2008 har Viby Gymnasium 25 klasser, det største antal i lang tid. Der er i de nuværende 1.-klasser opnået en passende balance med tre hf-klasser og syv gymnasieklasser, så begge uddannelser kan få et godt tilbud at vælge mellem.
Økonomi
Viby Gymnasium har orden i økonomien. Det skyldes især, at skolen har været god til at holde på eleverne, og at der er optaget en ekstra klasse. Det har gjort, at skolen har kunnet bruge flere penge på f.eks. undervisningsmidler. I efteråret er der investeret i nye bærbare pc-ere til udlån blandt lærerne, som starten på en ny IT-trategi.
Opgaver i 2009
Den største ændring i 2009 sker, hvis gymnasiet selv får overdraget bygningerne. Der lægges et aktstykke frem i Folketinget i foråret, men det er langt fra sikkert, at en overdragelse kan nås i 2009. Det er også meget afgørende, hvilke betingelser, bygningerne bliver tilbudt på. Som rektor Aage Weigelt siger: – ”Det ville ellers være dejligt på mange måder: udbedring af indeklimaproblemer, renovering af de naturvidenskabelige laboratorier og bedre forhold for idræt, ville meget bedre kunne sættes i gang, hvis vi selv bestemmer! Uanset bygningsovertagelse eller ej forventer vi en række nye initiativer i 2009: Maling af gange og lokaler, renovering af arealet mellem gymnastiksalene og vandrehallen, og hvis vi kan finde luft i budgettet, er det også hensigten at udskifte stole og borde i samlingssalen.”
Smart boards i flere lokaler
På IT-området vil der lige i begyndelsen af januar blive opsat smart boards i flere lokaler. Det er hensigten at samle det meste af undervisningen i disse lokaler for de nye 1 g klasser, som efter planen, medbringer en bærbar pc til alle lektioner fra august 2009. Det er målet at der skal opsættes yderligere seks smart boards i løbet af næste skoleår.
Spændende udfordring til rektor
Aage Weigelt fortæller – ”Jeg er startet i mit nye bijob som vicecenterleder på  Aarhus Universitets "Center for Science Uddannelse" med særligt ansvar for samarbejdet med de gymnasiale uddannelser. Universitetet har behov for mig en dag om ugen, i et år.” Formålet med centret er på alle områder at forbedre undervisning og uddannelse.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.