Lektiehjælpen i Viby Bibliotek er blevet til i samarbejde med biblioteker og Dansk Flygtningehjælp. Den startede i september 2007 og er allerede en stor succes. Her er frivillige voksne, som kan hjælpe de unge med opgaverne i dansk, matematik, engelsk og hvad de ellers har brug for at få hjælp med.
I den forbindelse mødte Viby Syd Portalen op på lektiecaféen og talte med Sanna Vinge Madsen som både arbejder som frivillig lektiehjælp og som PR. medarbejde hos Dansk Flygtningehjælp.
Vi er også rollemodeller
Hvem er I?
”Vi frivillige er en blandet gruppe aldersmæssigt og har forskellige erfaringer såvel mht. uddannelse som senere erhverv.
Når der ikke er eksamenstid, er det mest de studerende, især fra de humanistiske uddannelser, der hjælper børnene med lektierne. I universiteternes eksamensperiode træder vi andre til. Jeg er selv pensionist.
Jeg savner, at der blandt os frivillige er folk med rod i erhvervslivet, butik, håndværk, industri etc. – vi er jo også rollemodeller. Jeg synes, det er vigtigt, at vi ikke kommer til at udføre funktioner, som med rette skulle varetages af lønnet personale, det gælder især i perioder med arbejdsløshed.” sagde Sanna Vinge Madsen.
Vi vil have fat i de urolige drenge
Hvem er jeres målgruppe?
”Officielt er vores målgruppe børn og unge fra 4. klasse til 3. G, men uofficielt hjælper vi børn fra 0. klasse og de voksne. Vi hjælper gerne de voksne med at forstå et brev eller skrive en ansøgning, hvis vi får tid til det.
lektiehjælperne hjælper med dansk, matematik, engelsk og skriftlige opgaver – brugerne kan også få hjælp til at få overblik og forstå de opgaver de har fået i skolen.
Vi yder ikke professionel hjælp, men gør det, som bedre rustede forældre/tanter/onkler kunne yde. Primært er lektiecaféen rettet mod to-sprogede, men er åben for alle. Jeg savner, at der kommer flere ‘gammel-danske’ børn og unge.
De sidste gange har vi haft lidt problemer med urolige drenge bl.a. fordi vi har været for få frivillige. Men jeg kunne godt tænke mig, at vi fik fat i disse unge og fik dem til at lave noget fornuftigt.
Netop de drenge/unge synes jeg, det er vigtigt at rumme, da de ellers senere måske laver større ulykker for sig selv og os andre. Det er nødvendigt at alle lærer at læse og skrive, så de kan udfylde en timeseddel og kontrollere deres lønseddel.” Sagde Sanne Madsen.
Vi har brug for flere frivillige
”I 4. kvartal 2008 var der mellem 7 og 14 frivillige hver gang til 19-66 brugere (oftest 30-35).” sagde Sanne Madsen og fortsatte:
”Mange af vore brugere har behov for, at én voksen er konstant hos dem f.eks. en time. De vil godt, men kan ikke selv fortsætte med deres lektier uden hyppig assistance.”
Tak til Viby Bibliotek
”Sluttelig vil jeg takke Viby bibliotek for at stille lokale til rådighed og for at forsyne os med frugt, kage og saftevand.” Sagde Sanne Madsen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.