Den bedste, men også dyreste løsning, hvis man vil undgå at der bliver brændt papircontainere af, er lige så logisk som den er dyr i anlæg. Affaldet smides ned i et fire kubikmeter hul i jorden. Hullet er foret med beton og indeholder en stålkasse. Når den skal tømmes, løftes den ti meter op i luften af en kranvogn. Indholdet ender i en stor tank på skraldebilen, hvor det trykkes sammen. Hvor anlægsudgiften er dyr, spares til gengæld på udgifter til tømning fordi man ikke skal tømme så tit, hvis kapaciteten er større.
Bruges på Trøjborg og Frederiksbjerg
"Vi har talt meget om, hvordan man undgår afbrænding af containere. Løsningen, hvor alt over jorden er rustfrit stål og affaldet er nede i jorden, klarer problemet. Den kan ikke brændes af", siger Per Nielsen, konsulent ved Miljøteam Århus. Han oplyser at den type beholdere blandt andet bruges på Trøjborg og Frederiksbjerg.

Tre ildspåsættelser
Det er "AffaldVarme", Århus Kommune, der har ansvaret for de nedgravede affaldscontainere. Flere og flere byområder vil få tilbud om nedgravning af affaldsbeholderne, når den præcise placering kendes, fremgår det af "AffaldVarmes" hjemmeside. En enkelt container af denne type koster omkring 100.000 kr. Udgiften dækker både gravearbejde og materialer, oplyser afdelingschef Dorthe Hamann fra AffaldVarme Århus.

Boligforeninger og private grundejerforeninger skal selv betale, besluttede Århus Byråd i 2008. Indtil nu er der i alt nedgravet 500 containere i Århus. Fra 2008 og til nu, har der, i følge Dorthe Hamann, kun været tre tilfælde af ildspåsættelser. Dem fik Århus Brandvæsen hurtigt slukket med skum og containeren tager ingen skade. En enkelt container kan rumme alle typer affald.

Lette at bryde op
En standard 400 liters papircontainer koster 2142 kr. I følge Per Nielsen hjælper det ikke noget at forsyne containerne med lås. "Den er ret nem at brække op, hvis man absolut vil", siger han. Et alternativ til nedgravning (og de nuværende plasticcontainere) er opstilling af meget større metalcontainere på centrale steder, men det vil betyde, at beboerne får længere afstand at gå, når de skal af med affaldsposen. Derfor er det ikke nogen særlig god løsning i større boligområder, vurderer Per Nielsen.

Endnu to ofre
Siden borgerportalen begyndte at skrive om sagen, er der begået hærværk ved afbrænding af i hvert fald 21 containere. Det har altså kostet op mod 44982 kr. i perioden fra 1. maj til nu. Hertil kommer omkostninger ved de mange udrykninger fra Århus Brandvæsen. I den forgangne weekend har der været ro, men natten til tirsdag var den gal igen. Da Århus Brandvæsen ankom lidt over midnat, måtte mandskabet atter i gang med skumslukkeren. En container udbrændte totalt, en anden blev deformeret til ukendelighed mens en tredje klarede frisag. De to afbrændte 400 liters papircontainere overlevede mindre end en måned. De blev opstillet den 11. juni.

… Plus to
Efter artiklens offentliggørelse er der brændt to affaldscontainere på 400 liter. Denne gang på Snogebæksvej, hvor der var ild i et affaldsskur. Det fremgår af Århus Brandvæsens Døgnrapport. Alarmen indløb kort efter midnat. Ilden blev slukket af en røgdykker.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.