"Foreningen hedder officielt ’Future’, men i det daglige siger vi, at vi skal over i ’1,2,3’ fordi vi har klublokaler i kælderen på Bispehavevej 123," fortæller Kousi Khaled og Tarek Khaled ivrigt i munden på hinanden, da Aarhusvest.dk møder dem i klublokalerne.
Trods samme efternavn er de to unge ikke i familie med hinanden. Men de er begge engagerede og aktive medlemmer i ’Future’. Kousi Khaled som foreningens formand, og Tarek Khaled som dens fodboldtræner.
Fodbold, dans og foredrag
Foreningen Future er kun et år gammel. Den består af ’FC Future’, der er en fodboldklub og af ’Future Dancers’, der har hiphop og breakdance på programmet for både drenge- og pigehold.
Future var oprindeligt tænkt som en fodboldklub. Men en del af de unge, der var med til at få fodboldklubben op at stå i Bispehaveområdet, var også aktive i ’8210-danserne’. Da ’8210-danserne’ stoppede efter 15 år på banen, besluttede de unge at fortsætte dansen i ’Future’.
På initiativ af Jens Winther fra Socialcenter Vest har unge fra Bispehaven som ’Black Top Team’ besøgt f.eks. efterskoler med beretninger fra egne erfaringer. Også den aktivitet er nu en del af Future. Planen er at tage ud på skoler, hvor Future’s debathold starter med at fortælle, før danserne optræder.
Forebygger ballade og hærværk 
Men som om det ikke er nok, er Future direkte aktiv i at forebygge ballade og hærværk i Bispehaven.
Man skal være fyldt 18 år for at være medlem i ’Future’. Efter det første år med ’Future’ er der nu 60 medlemmer, men de er med til at sætte aktiviteter og arrangementer i gang for børn og unge under 18 år uden for klubben.
At undgå ballade og hærværk står højt på Future’s dagsorden. "Det er kedsomhed, der skaber hærværk og ballade," lyder det med overbevisning fra Tarek Khaled, "kom over til os, når I keder jer, siger vi til børnene og de unge." Kousi Khaled tilføjer: "Når de små samler sig og bare hopper, griber vi ind og tilbyder dem en aktivitet."
Samarbejde
Entusiasmen er til at få øje på hos både Kousi Khaled og Tarek Khaled. Men de kan berette om, at både unge og børn gerne giver en hånd med, når der er brug for det til meningsfyldt aktivitet. Og de påstår, at de taler på manges vegne, når de siger: "Vi kommer, når Pia kalder og har brug for hjælp." – Pia er Pia Mortensen, der leder Trivselshuset og det boligsociale arbejde i Bispehaven.
Omvendt lægger Kousi Khaled og Tarek Khaled ikke skjul på taknemmelighed for den hjælp, ’Future’ får fra Pia Mortensen. F.eks. med ansøgning til Bikubenfonden, som har ydet økonomisk støtte til arbejdet i ’Future’. Desuden fremhæver de Jens Winther for hans råd og vejledning, herunder kurser om ledelse af arbejde med børn og unge og om foreningsarbejde.
"Vi kan på alle tider af døgnet henvende os til Pia og Jens, hvis vi har problemer," slutter Kousi Khaled og Tarek Khaled med tilfredshed, "og så er Jens Winther da forresten også dirigent på vores generalforsamlinger."

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.