Når borgerne i Vibysyd på tirsdag går til Søndervangskolen, Søndervangs Alle 40 A  for at afgive deres stemme, får de udleveret to stemmesedler. Der er i virkeligheden tale om to valg. Dels valget til byrådet, og dels til Regionsråd Midtjylland.
Valgene holdes hvert fjerde år, og altid den tredje tirsdag i november. Der er udsendt valgkort til samtlige stemmeberettigede borgere, og det skal medbringes til afstemningsstedet. Kik gerne på eksemplerne på stemmesedlerne, som er ophængt på gangen udenfor valglokalerne, for at se hvordan stemmesedlen ser ud, hvilke lister der er, og personerne på de enkelte lister. 

Valgborde
Der står på kortet, hvilket valgbord der skal stemmes ved. Valgkortet afleveres ved bordet i lokalet, og der udleveres to stemmesedler, dels til Kommunalvalget dels til Regionsrådsvalget. Herefter går man i afstemningsboksen, og i enerum afgives et kryds på hver stemmeseddel. Krydset sættes til højre for bogstavet og betegnelsen på den liste, som man vil stemme på, eller der sættes et kryds til højre ud for den person under bogstav og listebetegnelse som man vil støtte.  Stemmesedlerne foldes sammen og man forlader stemmeboksen, og putter stemmeseddel fra kommunevalget i boksen med kommunestemmesedlerne, og placerer regionsstemmesedlen i boksen med regionsstemmesedlerne.
Herefter er valghandlingen slut. Hvis man uforvarende sætter et kryds forkert, så kan sedlen byttes ud med en ny, man skal blot henvende sig til de tilforordnede ved valgbordene.

Ingen valgkort?
Det kan forekomme, at ikke alle har modtaget et valgkort, eller det er bortkommet. Medbring fornøden legitimation (sygesikringsbevis, kørekort mv.), så kan et nyt valgkort udstedes på stedet, og man kan afgive sin stemme. Henvend dig til informationskontoret på valgstedet.
Læs mere på:

Eller se denne video fra Århus Kommune på flere sprog:
http://vimeo.com/6749852

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.