Socialcenter Vest forsvinder, når omlægningen af Socialforvaltningens struktur føres ud i livet. Et flertal i byrådet er positivt overfor magistratens indstilling, der nu skal drøvtygges på et møde i Socialudvalget den 21. januar.

Det vigtigste formål med omlægningen er, for de fleste af byrådets partier, at alle borgere i kommunen, uanset hvor de bor, får en ensartet og fagligt kompetent sagsbehandling.

Respekt for Gellerupmodellen
Det radikale byrådsmedlem Rabih Azad Ahmad stod ved de betænkeligheder, han tidligere har givet udtryk for overfor borgerportalen: Man skal vise respekt overfor den faglige indsigt, der er resultatet af et årelangt tværfagligt samarbejde i Gellerup, den såkaldte Gellerupmodel.

"Hidtil har de forskellige involverede i Gellerup, frivillige foreninger og offentlige institutioner kunnet stikke hovederne sammen og hurtigt finde løsninger, når der var problemer. Man skal ikke slagte noget af det, der fungerer fint i de udsatte områder," sagde Rabih Azad Ahmad.

"Hvis man omlægger Socialcenter Vest, vil beslutningerne blive truffet langsommere."

Positive høringssvar
Også Jette Jensen (Enh) udtrykte sin bekymring. Den gjaldt især økonomien: At omlægningen vil blive brugt som sparekniv. Ligeledes påpegede hun, at høringssvarene, navnlig de kritiske, havde sat sig meget få spor i den endelige byrådsindtilling. Det blev afvist af rådmand Hans Halvorsen (S). Han henviste til, at der blev brugt flere og flere penge på det sociale område, og at høringssvarene var overvejende positive.

Claus Thomasbjerg (SF) har også tidligere udtalt sig til Borgerportalen. Han udtrykte sin bekymring for, at processen ville blive hastet igennem. Ligeledes betonede han vigtigheden af, at der bliver et tæt samarbejde mellem forvaltningsledelsen, der skal træffe beslutningerne og medarbejderne, der skal udføre opgaverne.

Tre hovedområder
Han var desuden enig med Rabih Azad Ahmad om, at de lokale enheder skal bevares. Hvordan det skal ske, kom han ikke med noget konkret bud på. Omlægningen vil medføre, at Socialforvaltningen inddeles i disse tre hovedområder: Familier, Børn og unge, Socialpsykiatri og særligt udsatte, Voksne med Handicap.

Socialcenter Vest i sin nuværende form vil forsvinde og er da heller ikke nævnt i den indstilling, magistraten har udarbejdet til byrådet. Bekymringen i høringssvar fra lokale aktører, som borgerportalen tidligere har omtalt, er også forbigået i tavshed.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.