Hasle Fællesråd har til Århus Byråd gjort indsigelse mod placering af en fritids- og ungdomsklub ved hjørnet af Ryhavevej og Rytoften. Fællesrådet mener, at klubben bør ligge i forbindelse med Ellekjærskolen og den planlagte Børneby Ellekjær af hensyn til de studerende i ungdomsboligerne på Rytoften og naboer i Hasle Vests villakvarter
"Vi håber ikke, at økonomiske interesser for Boligselskabet Præstehaven vejer højere end hensynet til børnene og beboerne i Hasle," hedder det i Fællesrådets henvendelse.
Debat på repræsentantskabsmøde om ungdomsklub
På Fællesrådets repræsentantskabsmøde redegør Hasle Fællesråds Bestyrelse  for foretræde med sine synspunkter for det byrådsudvalg, der har sagen til behandling.
Formanden for Bispehavens Afdelingsbestyrelse Leif Scherrebeck er til stede og deltager i debatten på repræsentantskabsmødet. Han gør opmærksom på, at Kommunen ejer jorden på hjørnet af Ryhavevej/Rytoften, og at Bispehaven og Boligselskabet Præstehaven derfor ikke har økonomiske interesser i klubbens placering på netop det sted.
"Begrundelsen for placeringen er, at en klub her er mere attraktiv for de unge, den skal tiltrække, end en placering ved Ellekærskolen," siger Leif Scherrebeck: "Den nye Børneby Ellekær ved Ellekærskolen er for mindre børn, der jo ikke selv bestemmer, hvor de opholder sig."
Bispehavens afdelingsbestyrelsesformand i Hasle Fællesråds bestyrelse
Parterne har mulighed for at fortsætte diskussionen, idet Leif Scherrebeck enstemmigt blev nyvalgt til Fællesrådets Bestyrelse. Her blev Flemming Olsen og Jesper Bomholt genvalgt. Bestyrelsen består desuden af Ole Hejgaard Sørensen, Klaus Bendixen, Arne Svendsen, Birger W Olsen og Jørgen Vesterager.
Bispehaven for —
Afdelingsbestyrelsen i Bispehaven har behandlet klubbens placering på sit møde tirsdag den 9. marts. Her henholder man sig til, at det er Kommunen, der bestemmer, hvor klubben skal ligge. Men Afdelingsbestyrelsen finder placeringen ved Ryhavevej/Rytoften i tæt tilnytning til boligområdet hensigtsmæssig
— og ungdomsboligerne imod klub ved Ryhavevej/Rytoften
Ungdomsboligernes Afdelingsbestyrelse udtrykker efter behandling af sagen onsdag den 10. marts modstand mod placering af klubben ved Ryhavevej/Rytoften. På Afdelingsbestyrelsens vegne hefter formanden Thomas Hansen sig ved, at Ryhavevej/Rytoften er i udkanten af Bispehaven, og at en klub der kan komme til at virke endnu mere afskåret på grund af hensyn til ungdomsboligerne ved etablering af adgangsveje. Desuden henviser Thomas Hansen til, at et byggeri på Ryhavevej/Rytoften vil fjerne den sidste rest af grønt område ved ungdomsboligerne.       

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.