Sundhed som boligsocialt tema følges op i Århus med et sundhedsprojekt i Gellerupparken og Toveshøj, Bispehaven og Herredsvang, samt Viby Syd og Trige.
Det oplyser Alex Vejby Nielsen  fra Det Boligsociale Fællessekretariat.
Skævhed i sundhed
Projektet har til formål at bekæmpe ulighed i sundhed.
"Selv om sundhed primært er en kommunal opgave, er sundhed også udtrykkeligt nævnt som et formål i forbindelse med oprettelse af pulje for boligsociale opgaver i den almene boligsektors Landsbyggefond," forklarer Alex Vejby Nielsen: "Sundhed hænger tæt sammen med andre boligsociale problemer."
Boligsocialt sundhedsprojekt på vej 
Det Boligsociale Fællessekretariat har modtaget et forhåndstilsagn fra Landsbyggefonden om 3 mill. kr. til et sundhedsprojekt i fem udsatte bydele i Århus i tre et halvt år.
Rådmand Dorthe Laustsen har godkendt en kommunal medfinansiering på 1,3 mill. kr. Alex Vejby Nielsen forventer det endelige svar fra Landsbyggefonden til sommer, så projektet kan starte i begyndelsen af september.
Sundhedscafeer 
Projektet åbner mulighed for nem adgang for beboere til sundhedstjek i sundhedscafeer i Tousgårdsladen i Gellerup, Trivselshuset i Bispehaven og Kulturhuset i Herredsvang. Her kommer kommunale medarbejdere fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, som foretager målinger af blodtryk, kolesterol, blodsukker m.v. Sundhedscafeerne byder på råd om motion, kost og andet af betydning for sundhed. Og sundhedscafeerne kan henvise borgere til sundhedsaktiviteter og til behandlingstilbud.
Samarbejde
"Boligsociale medarbejdere hjælper de kommunale medarbejdere med kontakt til områdets beboere i sundhedscafeerne ," lyder det fra Alex Vejby Nielsen, "men vi regner også med samarbejde med Sport og Fritid fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice om at formidle kontakt til foreninger med aktivitetstilbud."
Også Magistratsafdelingen for Børn og Unge forventes inddraget i samarbejdet.
Ud over sundhedstjek er det meningen, at sundhedscafeerne to eller tre gange om ugen arrangerer sundhedsaktiviteter. Også det vil bygge på samarbejde med bestående foreninger og kommunale tilbud. Som eksempel nævner Alex Vejby Nielsen motion for ældre og andre grupper, fodboldturnering for børn. Men han understreger, at det ganske afhænger af muligheder og behov i de enkelte områder.
Virkning ud over projektperiode
"Vi ved ikke direkte, hvordan sundheden har det i de udsatte boligområder. Men undersøgelser viser, at fattigdom og etnisk oprindelse har det med at hænge sammen med sundhedsproblemer. Det vil vi boligsocialt sætte fokus på. Og ved at involvere foreninger, frivillige og kommunale tilbud håber vi på resultater, der rækker ud over projektperioden," slutter Alex Vejby Nielsen.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.