Beboere i Vestbyens udsatte boligområder oplever større tryghed og ser mere positivt på deres lokalområde.
Det tyder den digre rapport på, som et engelsk konsulentfirma har udarbejdet til EU-Kommissionen efter evaluering af de 15 Urbanprogrammer fordelt i Europa i perioden 2002-2007. Et af de 15 programmer igangsatte 69 projekter i Gellerup, Hasle og Herredsvang.
Positive udviklinger i Vestbyen
Samtidig peger evalueringsrapporten på betydningen af et bedre image i omverdenen.
Og rapporten fremhæver erfaringerne med borgerinddragelse og tværgående samarbejde som værdifulde metoder til at løse de meget komplekse problemer, der gør sig gældende i udsatte byområder. Der er stadig brug for den slags metoder.
Også selv om Urbanprogrammet i Vestbyen har medvirket til faldende kriminalitet, stigende fritidsaktivitet og øget foreningsliv, – ikke mindst blandt Vestbyens mange børn og unge. Eksempelvis peger evalueringsrapporten på færre kriminelle i Vestbyen end i tilsvarende udsatte boligområder andre steder i Danmark.
Vestbyen udsat for fattigdom 
Men problemer med fattigdom og beskæftigelse er stadig langt fra at være løst.
Mens borgerinddragelse og tværgående samarbejde får anerkendende ord med på vejen i evalueringsrapporten, advarer rapporten mod at tro, at de økonomiske midler i Urbanprojekterne var tilstrækkelige til at nå varige økonomiske resultater i Urbanområderne. Dertil er udsathed et for stort problem.
Vestbyen: Rige ud og fattige ind?
Desuden peger evalueringsrapporten på en ’negativ’ indkomst- og beskæftigelsesvirkning af indsatser for at styrke muligheder for beskæftigelse og øget indkomst i udsatte bydele: Beboere med forbedret indkomst og beskæftigelse har måske tendens til at flytte fra bydelen. Uden denne virkning ville der ifølge rapporten sandsynligvis være mere positive økonomiske resultater af indsatser i de udsatte boligområder.
Analysemedarbejder Mette Jørgensen fra Det Boligsociale Fællessekretariat i Århus oplyser, at tal fra 2005 og 2006 tyder på, at fraflyttere flere steder i Vestbyen har en højere indkomst end tilflytterne. Hun tilføjer, at Fællessekretariatet har planer om en undersøgelse af netop den slags forhold, om fraflyttere fra udsatte bydele er økonomisk og beskæftigelsesmæssigt bedre stillet end tilflyttere.  

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.