Har du lyst til at finde ud af, hvordan det er at være en ung andengenerationsindvandrer i Danmark, og hvordan det er at være splittet mellem to kulturer: Den kultur man er født ind i og den fremmede kultur, der omgiver en, – så kan du deltage i filmarrangementet ”Limboland” i Kvindehuset i Viby den 16. november kl. 9:30 – 12:00, hvor filmen vil blive fremvist.
Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og diskutere filmens problematikker med de kvindelige medvirkende skuespillere, som i den forbindelse besøger Kvindehuset.

Limboland?
Ifølge projektets hjemmeside er definitionen på Limboland følgende: ”I henhold til Den Danske Ordbog og ifølge vestlig teologi defineres ”Limbo” som et område mellem himmel og helvede. Et opholdssted for sjælen efter en afdød – fx efter et udøbt barn, der ikke har fortjent at blive straffet; men som heller ikke kan få del i den evige salighed. ”Limbo” betegnes ligeledes som en tilstand af uklarethed og usikkerhed, som man befinder sig i, når man er i den vigtige overgangsfase."
Formålet med filmen Limboland
Om formålet med filmen Limboland skriver produceren Carsten Holst følgende i forordet til det udarbejdede materiale om Limboland: ”Formålet med filmen at give de unge mulighed for at vise og udtrykke deres sande følelser om det liv, de lever, som anden generations indvandrere i Danmark. Vi bad de unge mennesker være ærlige! Vi bad dem vise deres syn på forskellige problemer og udfordringer, de støder på som unge i Danmark med anden etnisk baggrund. I filmen fremfører de således deres forskellige syn på emner som ære, værdighed og kærlighed; mens der også reflekteresover det eksistentielle spørgsmål: Hvem er jeg?,” og fortsætter:

”Alle historier i filmen er baseret på de unges egne livserfaringer og er derefter sat ind i en fiktiv kontekst. De unges spil er således improviseret; mens deres historier og indbyrdes relationer er formet af os og vores danske medinstruktør.”

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.