Også afstemning nummer to i Toveshøj gik igennem med klart flertal blandt de fremmødte. Desværre var der langt færre, der stemte i aftes end i december, men de standhaftige var lige så klare som sidst:
68 stemte ja, mens 24 stemte nej. Altså stemte tre ud af fire fremmødte ja til helhedsplanen – og dermed kan Toveshøj indsende det såkaldte "Skema A" til Landsbyggefonden, så processen kan gå i gang. 46 lejemål var repræsenteret – det er meget beskedent i forhold til de 624 boliger, der er på Toveshøj.
Åben for ny placering
Men måske skal placeringen af ældreboliger/plejeboliger ændres, hvis beboerne i øvrigt ønsker det. Det påvirker ikke selve helhedsplanen, men næstformanden i foreningsbestyrelsen, Keld Albrechtsen, gav på afdelingsmødet i aftes håndslag på, at hvis beboerne bliver enige om en anden placering end den valgte, så vil foreningen ikke stille sig på tværs.
Ønsket blev fremsat af Inge Laursen, der fik en del klapsalver for sit indlæg, som gik imod valget af boligblok til ældreboligernne. Det kan betyde, at beboerne i den "yderste" lange blok på Janesvej (tættest på Bazar Vest) IKKE skal fraflyttes til fordel for ældre og plejekrævende ældre. Det kan i stedet blive en anden blok, som skal bygges om. Det er op til afdelingsbestyrelsen at arbejde med en ny placering – og derefter holde et nyt afdelingsmøde.
Argumentet for at vælge en anden blok var, at plejeboligerne får langt til en bus, da Midttrafik har besluttet at fjerne bussen gennem Toveshøj. Albrechtsen sagde, at vælges en ny blok, så får beboerne til gengæld længere til sundhedscentret, men dette valg er op til beboerne at træffe.
To indlæg imod helhedsplanen
Der var også indlæg direkte vendt mod helhedsplanen, nemlig fra Susanne Pedersen og Mette Christensen. Susanne Pedersen kaldte planen for "et glamourforetagende og en utopi" – altså en plan, der er umulig at opfylde.
"Det hjælper ikke med fine mursten, som ser godt ud på papir. Ændringerne skal komme indefra – fra beboerne. Man burde også vælge indvendige renoveringer."
God plan til os alle
Afdelingsbestyrelsen indstillede dog, at beboerne sagde ja – og ønsket blev fulgt. Abdulahi Ali Hassan syntes ikke, at helhedsplanen er nogen utopi, men derimod "en god plan til os alle". 
Efter afstemningen var formand Anett S. Christiansen glad for den gode dialog og de kritikpunkter, der blev rejst – og som vil blive taget op i afdelingsbestyrelsen. 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.