Efter ni år i Gellerup må det succesfyldte Vejledningscenter for uddannelse og arbejde lukke til årsskiftet. Den nuværende bevilling til tre år fra Integrationsministeriet skulle have rakt hele næste år med, men pengene slipper op før tid.
De tre ansatte er opsagt, så Iman Yacoub går af 1. december, Mahmoud Haibe er der til nytår, mens Ahmad El Ahmad forlader centret 1. februar.
"I august kunne vi se, at der ikke vil være penge nok til tre år – vi har ikke været nok opmærksomme på lønninger, pensioner med videre," siger en ærgerlig projektleder, Ahmad El Ahmad, som også have håbet, at kommunen var trådt ind. Men det skete ikke.
"Kommunen er jo også presset økonomisk," konstaterer han.
Skulle satse på forældrene
Han er meget ærgerlig på målgruppens vegne – de unge og ikke mindst forældrene. Projektets succes bundede i, at det ikke kun er de unge, som vejledes om uddannelse og arbejde – det gør i lige så høj grad deres forældre. Den sidste bevilling skulle netop satse endnu mere på forældrene.
I perioden fra 1. januar i år til og med oktober er 122 unge tilknyttet aktiviteterne, 100 forældre har fået vejledning, 67 forældre deltager i netværk, og 42 får lektiehjælp.
"Min bekymring er, at den erfaring og det netværk, vi har bygget op gennem ni år, vil gå mere eller mindre tabt," siger han.
Ungdomsbutik ikke det samme
Der er en ansøgning om en social helhedsplan på vej til Landsbyggefonden, og heri ligger delvist en efterfølger – en ungdomsbutik. Den skal blandt meget andet motivere unge til fritidsjob, uddannelse med videre, og deres forældre skal også involveres.
Men Troels Bo Knudsen, den ene af tre forfattere af ansøgningen, understreger, at der ikke er tale om en fortsættelse af Vejledningscentrets arbejde, idet forældrene ikke vejledes. Han er skuffet over, at kommunen trods forhandlinger ikke vil forankre den ekstra indsats på ungdomsområdet, som er nødvendig i Gellerup.
Ahmad El Ahmad siger:
"Vi kan håbe, at nogle af vore erfaringer vil blive videreført i Ungdomsbutikken. Det vigtigste nu er, at alle kræfter står sammen om at værne om de unge."
Vejledningscentret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.