I dag er der en fritidspatrulje ét sted, børne- og ungdomsaktiviter et andet sted, et fritidsjobprojekt et tredje sted, et vejledningsprojekt et fjerde sted, andre unge-aktiviteter et femte sted, og så videre!
Tema: Ansøgning til boligsocial helhedsplan
Den slags aktiviteter skal der også være i fremtiden, for det sporer børn og unge ind på at have et aktivt liv og på at uddanne sig og få job. Men i stedet for at have disse aktiviteter klattet ud over det hele uden fælles styring, vil den kommende boligsociale helhedsplan se børns og unges liv i en sammenhæng. Og se Boligsocialt og kommunalt arbejde som et hele.
Planen, som nu vurderes i Landsbyggefonden, taler om en centralt placeret ungdomsbutik, hvor børn og unge kan henvende sig og få luft under et godt fritidsliv. Der er ikke taget stilling til et bestemt sted i ansøgningen.
Tilbuddene i Ungdomsbutikken er som udgangspunkt lektiehjælp, fritidsjobs og hjælp til at finde fodfæste i foreninger og til at finde rundt i uddannelsessystemet. Dertil kommer Fritidspatruljens eksisterende legeaktiviteter.
Meget mere end leg
Men det bliver mere end leg. Ansøgningen nævner nogle eksempler:

  • Opkvalificeringsforløb – Ungdomsbutikken samler grupper af unge, der er motiverede for at deltage i forskellige opkvalificerende forløb. Motivationen for at deltage i et opkvalificeringsforløb kan f.eks. være et fritidsjob. De unge får diplom for opnåede færdigheder.
  • Lektiehjælp i Ungdomsbutikken – som koordineres med lektiehjælpen Tusindfryd på Gellerup Bibliotek og tilrettelægges, så den supplerer denne på en hensigtsmæssig måde.
  • Der knyttes kontakt mellem områdets unge og byens eksisterende (idræts)foreninger. Det sker i tæt samarbejde med Idræts og integrationskonsulenterne i Globus1.
  • Forældrene involveres både i disse boligsociale aktiviteter og i børnenes og de unges skolegang, uddannelse og fritidsjob.
  • Det kommende børnehus (hvor Nordgårdskolen er nu) samarbejder med det boligsociale arbejde om at informere, inddrage og engagere områdets forældre i børnenes dagtilbud.
  • Den samlede forældreinvolverende indsats kaldes Forældre på banen og får foruden forældreinvolveringen til Ungdomsbutikkens aktiviteter også den opgave at etablere værksteder – baseret på frivillige/forældre – i Toveshøj og Gellerups ledige (kælder)lokaler.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.