Langt om længe er kriterierne for en ny kulturpulje for Gellerup meldt ud. Det skete mandag eftermiddag, og Gellerups foreninger og kultur-interesserede skal nu arbejde hurtigt for at søge penge. 
Tidsfristen for at søge er nemlig 3. december. Ansøgningerne behandles i en styregruppe 10. december, hvorefter ansøgerne får besked.
Men senere kunne fristen jo heller ikke være, hvis pengene skal kunne fordeles i år. Den sene frist betyder, at aktiviteterne ikke behøver at starte i år. Men i hvert fald skal 90.000 kr. helst fordeles i år, og næste år er der 180.000 kr. til rådighed til "her og nu"-projekter, som hver giver op til 10.000 kr.
Men her kommer så den korte version af regler og kriterier. Det vil være en god ide at læse videre på denne side for at få detaljerne med. Og her finder du også ansøgningssskemaet, som du SKAL benytte.
Puljens formål
Midlerne fra puljen skal støtte op omkring stimulerende og igangsættende kunst- og kulturaktiviteter og kulturproduktioner i Gellerup/Toveshøj. Aktiviteter, der foregår på tværs af alder, køn og etnicitet og i et bredt samarbejde, prioriteres.

Midlerne gives ligeledes til aktiviteter i området, der understøtter Kulturhovedstad 2017 indsatsen samt helhedsplan Gellerups vision om en åben og attraktiv bydel. Projekter kan lede frem mod forankring i de kommende beboerhuse, men dette er ikke et krav.

Hvem kan søge?
Puljen kan søges af enkeltpersoner, institutioner, grupper og/eller foreninger.

Hvad kan der søges til?
Der kan opnås støtte til kunst- og kulturaktiviteter og arrangementer, workshops, projektfor-beredelse etc.

Der ydes ikke støtte til daglig drift.

Der ydes ikke støtte til arrangementer som kan støttes via Initiativpuljen under Kulturforvaltningen.

Det er en god idé at kontakte en af styregruppens medlemmer, hvis du/I er i tvivl om du/I kan søge støtte til en bestemt aktivitet.
Ansøgnignsskema (pdf)
Læs mere om midlerne (pdf)
Pulje til større projekter
Der desuden en pulje til større projekter, 505.000 kr. i år og 1.095.000 kr. fra og med næste år.
Om denne pulje hedder det:
Større og længevarende kunst- og kulturprojekter kan tildeles støtte i en årrække. Derved tilstræbes en permanent forankring i Gellerup.

Pengene fordeles af styregruppen på baggrund af to årligt afholdte åbne møder for alle interesserede. Hensigten og formålet med disse møder er dels at udvikle idéer, arbejde videre med tanker, ideer og deciderede forslag til kulturaktiviteter, men i høj grad også at koble ideer og forslag sammen.
Møderne vil i høj grad handle om at skabe brede samarbejder med en sammenblanding af bynære og lokalforankrede kultur-projekter.
Møderne annonceres bl.a. på helhedsplangellerup.dk og gellerup.nu

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.