Samvirket i Gellerup holder sit kvartalsmøde på tirsdag den 19. marts kl. 16.30-19.00 i Foreningernes Hus.
Der er de sædvanlige, men vigtige emner omkring politiets indsats, den fysiske helhedsplan og nyheder. Men der er også byrådsvalg i år, så det skal diskuteres, hvordan vi kan få flere til at stemme til valget.
Den nye boligsociale leder, Henning Winther, vil også præsentere sig selv, og der kommer en snak om skildpadder. Det er vist et kælenavn for et stort telt med skildpadde-form, som kan bruges til en række aktiviteter i Gellerup – men det er stadig en ide.
 
Dagsordenen lyder:
1. Navnerunde
2. Samvirkets tryghedsbarometer – dialog med Jens Espensen, leder af lokalpolitiet
3. Gellerup stemmer – hvad vil vi gøre for at få flere til at stemme til byrådsvalget? Diskussion i grupper
           – Pause (17.50-18.00) –
4. Den fysiske helhedsplan – dialog med Per Frølund
5. Korte nyheder fra Gellerup/Toveshøj
a. Velkommen til ny leder af boligforeningens sociale indsats – Henning Winther
c. Oprydningsdag d. 21. april – Abdallah Ismail
d. Vejledningscenteret for Uddannelse og Arbejde er flyttet – Ahmad El Ahmad
e. En ide om en ”skildpadde”
f. Bydelsmødre – sidste nyt
g. Flere aktuelle nyheder af fælles interesse – byd ind med aktuel information
7. Eventuelt

Husk at melde jer til senest mandag d. 18. marts.
Tilmelding for jer, der vil spise med, er fredag d. 15. marts kl. 12.00. Meld jer til Ulla Jørgensen på ulbo@bbbo.dk

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.