På onsdag den 12. juni kommer lokalplanforslaget for de mange nye veje i Gellerup på byrådsmødet. Derefter skal forslaget i høring hen over sommeren – det vil sige, at alle kan sende kommentarer og forslag til planen, hvorefter byrådet tager stilling til kommentarerne.
Efter det første byrådsmøde sender Århus Kommune en folder ud til alle husstande, som fortæller mere om vejene, og hvorfor de skal laves
Og hvorfor skal de så laves? Det nævner Århus Kommune tre årsager til: ved at få biler ind i Gellerup åbnes området mere for omverdenen, og når der kommer mere trafik, øges trygheden også, anfører kommunen. Den tredje årsag er, at de nye veje skal betjene nye funktioner som kommunale arbejdspladser og visionen om en kommende letbane.
Vejene betyder til gengæld også, at fire daginstitutioner skal rives ned, fordi de ligger, hvor den sydlige tværvej og Bygaden skal ligge. Daginstitutionerne skal i stedet samles i en børneby, hvor Nordgårdskolen nu er ved at blive revet ned. En af boligblokkene på Bentesvej kommer også i vejen for vejen og skal rives ned, og en af blokkene på Gudrunsvej skal have tværvejen ind igennem blokken. 
Nogle pluk fra lokalplanforslaget:

  • Edwin Rahrs Vej bliver tosporet mod nu firesporet. Der bliver plads til en kommende letbane i midten
  • Bygaden (hvor den nuværende hovedsti ligger nu) får også plads til letbane i midten. Der bliver ingen cykelsti på denne vej! Cyklister skal færdes på kørebanen – som på de mindre veje.
  • Den sydlige tværvej (den som går tværs igennem en af Gudrunsvejs blokke ud til Ringvejen), får cykelsti, det samme gør Edwin Rahrs Vej.
  • Den blok på Bentesvej, som kommer til at gå langs Bygaden, mister parkeringspladserne her. De flyttes om på den anden side af blokken.

Link til byrådets dagsorden – find punkt tre.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.