Arkitekt Merete Odgaard fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune er projektleder på lokalplanforslaget til den nye vejstruktur i Gellerup, og hun er også forfatter til den folder, som beboerne har fået ud med posten. Hun kommenterer her den kritik, som en beboer har formuleret om det vanskeligt forståelige sprog og de oplysninger, som han savner i folderen.
Merete Odgaard siger i et skriftligt svar:
”Vi har helt undtagelsesvist valgt at trykke en orienteringsfolder med farvelagte kort og diagrammer til omdeling i området. Sædvanlig praksis ved offentlig høring af lokalplanforslag er at udsende et almindeligt A4 brev med et mindre sort hvidt kortudsnit, der viser lokalplanområdets beliggenhed. At man har valgt at trykke en noget mere omfangsrig orienteringsfolder, er sket ud fra et særligt ønske om at skabe interesse og kendskab til den igangværende planlægning.”
Folderen var til gennemsyn
Merete Odgaard gør opmærksom, at inden trykning var folderen til gennemsyn hos Brabrand Boligforening og hos Gellerupsekretariatet, som begge har bakket op om at gøre noget særligt ud af høringen og i øvrigt har været positive over for folderens indhold.
Om sproget forklarer Merete Odgaard:
”Det er ganske svært at undgå meget af den ”tørre” tekst, hvis vi skal overholde de lovkrav, som en offentlig høring af et lokalplanforslag er underlagt – eksempelvis de fire tekstspalter uden kort/diagrammer. Ydermere er det pågældende lokalplanforslag af meget teknisk karakter, da det omhandler vejanlæg, hvilket gør udtryk som ’principiel vejadgang’ svære at undgå.”
Merete Odgaard beklager, at der er en slåfejl i linket til kommunens hjemmeside.
”Jeg håber dog, at de fleste kan gætte sig til, at en korrekt stavning af ’annoncer’ vil rette miseren – eller har set henvisningen på folderens bagside til www.helhedsplangellerup.dk.”
Modtager gerne spørgsmål
Hun modtager gerne opkald eller mails med spørgsmål til lokalplanforslaget, og hun understreger, at der er to andre adresser trykt på folderen, som man også kan henvende sig til. Hun har ikke modtaget nogen henvendelse og havde gerne set, at borgeren i artiklen havde kontaktet hende direkte.
Gellerup Bibliotek har fået flere eksemplarer af lokalplanforslaget, og heri er der kort og illustrationer i A3-format. Men der er ikke lavet plancher til biblioteket.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.