Indholdet i folderen om offentlig høring om ny vejstruktur er svært at læse. Kommunen skriver i et sprog, som almindelige borgere har svært ved at læse og forstå.

Gellerup.nu har interviewet cand. pæd. Johannes Kristiansen fra Janesvej om den nye vejstruktur. Ligesom alle andre beboere modtog han folderen med posten.

Da han modtog folderen, ringede han til Gellerupsekretariatet for at finde ud af, hvordan man åbner den webadresse, der stod i folderen: – aanoncer er en forkert stavning af annoncer.

Johannes Kristiansen har boet en del år i Gellerup og spørger, om biblioteket har plancher med vejnettet i området? Det har biblioteket ikke. Han mener derfor, at materialet mangler informationer, og at det er svært at forholde sig til.

For eksempel har han som beboer brug for at vide, om der kører lastbiler i vejnettet, og om der er en, to eller flere vejbaner. Han mener, at det er svært at forstå, om trafikken kan afvikles på en sikker måde.

Ikke for almindelige borgere

Det kræver et forstørrelsesglas at læse diagrammerne. Ved trafikbelastning har man angivet tal og tal i parentes.” Det er sikkert let for kommunens ingeniører at læse det, fordi de ved, hvad det betyder, men det er jo ikke sikkert at almindelige borgere lige kan gennemskue kommunens tal og kancellisprog,” siger Johannes Kristiansen.

Når man læser folderen, falder ordet ’principiel vejadgang’ i øjnene. Kun fagfolk forstår dette sprog, og også afsnittet nedenfor kræver lidt tænkning.

”Lokalplanforslaget indeholder ingen muligheder for nybyggeri, men muliggør udelukkende etablering af nye veje og parkering og tilhørende forhold såsom skråningsanlæg, belysning og beplantning.”

Det kan være svært at forstå snørklede formuleringer. Og artiklens skribent opfordrer til, at kommunen skriver i et aktivt sprog, som kommunens borgere forstår.
Læs en af de kommende dage en artikel, hvor forfatteren til folderen forklarer sig.
Om at skrive forståeligt:
http://www.syntaksis.dk/script/site/page.asp?artid=65

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.