Det er tid til Ramadanmåneden. I år er Ramadanen placeret i juli måned, hvor mange børn holder sommerferie.

Det var under Ramadanmåneden, at Gud åbenbarede Koranen for muslimerne. Profeten Muhammed (SAWS) fik overbragt Koranen på Laylat Al Kadr, Kadr-natten, hvilket er en af de vigtigste datoer inden for Islam.

Denne fastemåned er en af Islams fem og obligatoriske søjler for alle muslimer. Ramadanen har altid haft stor betydning for den enkelte muslims tro, hverdagsliv og forhold til Gud.

Det spirituelle og zakat
Derudover er der en spirituel betydning i ordet Ramadan og selve fasten. Betydningen kommer af renhed, næstekærlighed, hjælp til andre i nød og afgiftning af sindet. Som muslim er det vigtigt at lære at tage afstand fra "det onde og forbudte", derimod vil den fastende komme tættere på det gode og tilbede og takke Gud, for det Gud har givet.
Det er en pligt, at man kommer ind på det spirituelle, eftersom det er med til at give den enkelte selvtillid i forhold til troen, gode vaner og taknemmelighed. Derudover tænker man på fattige og nødlidende børn og voksne i hele verden, idet det står skrevet i Koranen, at det at hjælpe andre i nød, studere og recitere den hellige bog vil blive anset som en stor belønning i fastemåneden og selv efter denne måned.
Ramadanen er tiden til at faste og styrke forholdet til familie og venner, mens det på den anden side er tid til udvise barmhjertighed over for ens medmennesker. Ramadanmåneden og fasten handler om at elske sin næste og give ud af sin rigdom – uanset hvor stor den er– til velgørenhed.  Med dette afregnes zakat (den årlige almisse), der gives i Ramadanmåneden.

Undtaget: syge, ældre, gravide og børn
Alle muslimer faster under Ramadanen fra solopgang til solnedgang, dog er det tilladt for syge, svage, ældre, gravide og små børn ikke at faste. Børn starter ofte med at faste, når de er 12 år. Det er ikke muligt at drikke, spise og ryge i dagtimerne under hele ramadanen.

Muslimernes samvær i Ramadanen

I lyset af denne fastemåned anses Ramadanen for at være en social måned. Familiens, naboernes og venners selskab bringer glæde og social samhørighed ved at bryde fasten ved solnedgang med dem, man holder af. 

Dansk Folkeparti: flyt Ramadanen!

I øvrigt er Dansk Folkepartis integrationsordfører, Martin Henriksen, kommet med en udtalelse om, at Ramadanen bør ligge i sommerferien hvert år. Det vil mindske uro og konflikter på skolerne, fordi i skoletiden får de ingen mad, og de får særbehandling.
Martin Henriksen mener ikke, at det vil gavne muslimske skolebørn at være fastende i skoletiden, eftersom det vil give muslimske børn koncentrationsbesvær. Han mener ligeledes, at den muslimske kultur ikke bør ligestilles med den danske kultur.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.