Denne artikel er den tredje i en serie om rådgivningstilbud i Gellerup. Formålet med artikelserien er at skabe overblik over de forskellige steder, der tilbyder rådgivning om især sociale og juridiske forhold. I denne udgave besøger vi Beboerrådgivningen.
Advokaterne Vest

Gældsrådgivningen
Beboernes dagsorden
Som den første boligforening i landet besluttede beboerne i Gellerupparken på et beboermøde, at de ville betale for at have deres egen rådgivning. Den bærende idé bag forslaget var, at beboerne skulle have mulighed for at konsultere deres egen rådgiver, med særligt fokus på spørgsmål indenfor den sociale lovgivning.

Siden da har beboerne i andre afdelinger af Brabrand Boligforening taget samme beslutning. I dag samarbejder Gellerupparken, Holmstrup, Odinsgården, Skovgårdsparken og Thorsbjerg om at have to ansatte socialrågivere, Abelone Asingh og Jens Høgh. Adressen er Gudrunsvej 16, 1 th. Toveshøj har sin egen rådgiver ansat, socialrådgiver Maryam Fereidanian, som har sit kontor i Laden.
Vi mødte Abelone til en snak om, hvad beboerrådgiverne beskæftiger sig med.
”Vi tilbyder individuel rådgivning til beboerne, der bor i de fem afdelinger, og vi tager gerne på hjemmebesøg,” siger Abelone og fortsætter:

”Vi er jo huslejefinansieret, dvs. det er beboerne der betaler for at vi er her. Det er derfor beboerne, der sætter dagsordenen for, hvad de ønsker at tage op med os. Vi har tavshedspligt, og det er kun det, der aftales mellem beboerne og os der kommer videre,” siger Abelone og forklarer, at arbejdet typisk består af hjælp til at udfylde skemaer og blanketter.

Fra skilsmisse til boligstøtte
Sagerne drejer sig om alt fra skilsmisse, opholdstilladelse, sager om boligstøtte, huslejerestancer og til vejledning omkring det offentlige system og sociallovgivningen generelt.

Udover vejledning tilbyder beboerrådgiverne at tage med som bisiddere f.eks. i forbindelse med læge- og hospitalsbesøg, psykolog, skolemøder og møder med socialforvaltningen. De tilbyder også mægling i f.eks. nabokonflikter. Beboerrådgivningen er desuden et sted, hvor man kan få en fortrolig snak om sorger, glæder, kriser, udfordringer og personlige, familiære og sociale problemer.
”Vi har f.eks. rigtig mange, der lider af stress, og som har brug for vejledning i forhold til PTSD. Mange af beboerne kommer fra områder med krig og vold, og det kan være svært at magte hverdagen, når både krop og sjæl er mærket af historien.”
Normalt må man som beboer selv medbringe tolk, hvis det er muligt, da der ikke er budget til at ansætte tolke. Der kommer mange henvendelser, men budgettet er stramt, så visse ting må finansieres ved hjælp af fondsmidler. For eksempel behandler Beboerrådgivningen hvert år til et fondsfinansierede sommerferieprojekt, der giver områdets fattige familier mulighed for at komme på familieferie i Danmark.

Der er åben rådgivning uden tidsbestilling:

  • Tirsdage 10.00-12.00
  • Torsdage 15.00-18.00
  • Holmstrup – tirsdage kl. 15-17

Læs mere om Beboerrådgivningen

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.