Beboerne er utrygge, og boligforeningerne er bekymrede. Nu går parterne sammen med politiet i et stærkt fællesskab for at få sat en stopper for den stigende hashhandel i Viby Syd.
Beboere, medarbejdere og boligforeninger har alle fået nok af den hashhandel, der foregår helt åbenlyst i Aarhus-bydelen Viby Syd. Utrygheden stiger, hver gang en ny bil sænker farten og ruller vinduet ned for at udveksle varer med forbipasserende eller modkørende biler.
”Der er åbenlys handel af hash på legepladser, på parkeringspladser og på skolevejen. Som forældre er vi meget bekymrede for, hvordan det påvirker vores børn at vokse op i sådan et miljø,” fortæller Mohamoud Hashi, der bor i Viby Syd sammen med sin familie.
Fælles mål, fælles indsats
Derfor har boligforeningerne Århus Omegn og Alboa i fællesskab inviteret alle bydelens beboere, boligsociale medarbejdere og repræsentanter fra politiet til et borgermøde torsdag den 12. september på Søndervangskolen kl. 19.
”For at komme hashhandlen til livs, er vi nødt til at stå sammen. Den indsats skyder vi i gang til borgermødet med information fra relevante fagfolk, efterfulgt af en workshop, hvor alle deltagere kan komme med bud på, hvordan vi kan løse problemet,” siger Jens Møller, der er leder af Boligforeningen Alboa’s boligsociale indsats.
Et attraktivt boligområde
Den nuværende boligsociale helhedsplan har allerede startet mange aktiviteter, der skal gøre Viby Syd til et attraktivt og trygt boligområde.
”Der er gang i mange gode initiativer, og beboerne er gode til at deltage og engagere sig. Men det er klart, at når der foregår åbenlys hashhandel på gaden, så vækker det bekymring, uanset hvor mange sommerfester og sportsstævner vi holder,” fortæller Boligforeningen Århus Omegns direktør, Leif Jensen.
Forældre bakker op om borgermøde
I starten meldte beboerne det til politiet, når de oplevede hashhandel i området. Men hashsælgerne er professionelle, og hver handel er desværre afsluttet, inden politiet kan nå at rykke ud på baggrund af en anmeldelse fra beboerne. Derfor føler beboerne, politiet og boligforeningernes medarbejdere sig ofte hjælpeløse.
”Vi vil gerne give vores børn de bedste fremtidsmuligheder, og det er svært, når der bliver solgt hash i vores nærmiljø. Derfor er vi rigtig glade for, at boligforeningerne arrangerer et borgermøde, hvor vi i fællesskab kan starte kampen mod hashhandel i Viby Syd,” siger Mohamoud Hashi.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.