Beboerne i Toveshøj kommer til at mærke på pengepungen, at der begås meget hærværk – som alene i årets første otte måneder kostede 1,3 mio. kr. Som nævnt i artiklen om den nu vedtagne videoovervågning kunne beboerne helt have sluppet for huslejestigning, hvis der slet ikke var hærværk.
Men det er der, og derfor måtte de fremmødte beboere vedtage en huslejestigning på 4,65 procent. Det er i den høje ende af Brabrand Boligforenings afdelinger, og Gellerupparken ligger i øvrigt også højt.
Pr. kvadratmeter stiger huslejen med 34 kroner om året – fra 747 kroner til 782 kr. ganget op med Toveshøjs 624 lejemål giver det en merindtægt på 1,7 mio.kr.
Hele stigningen går til hærværket
Økonomichef (og konstitueret direktør) Mogens Clingmann gennemgik budgettet og konstaterede, at den ekstra husleje ikke giver nogen forbedringer i afdelingen – det hele går til at udbedre hærværk, og så bliver der lånt penge til at gennemføre videoovervågningen.
Toveshøj er en 41 år gammel dame, som trænger til vedligeholdelse, var alle fremmødte enige om. Det vil også ske efterhånden, idet videokameraerne vil give mindre hærværk, og de sparede penge skal bruges på vedligeholdelse af lejligheder og opgange.
Der er også håb om, at containergårdene kommer til at se pænere ud, og at udefrakommende ikke kan smide affald i dem. Afdelingsformand Anett S. Christiansen nævnte, at hun har set pæne løsninger i andre bebyggelser, som hun giver videre til inspektør Peter Sørensen, så noget tilsvarende måske kan laves i Toveshøj. Det er containergårde, som kun beboerne selv har adgang til.
Der er også kommet styr på ekstraomkostninger ved fraflytning. Nogle gange var depositum ikke nok til at udbedre misligholdte lejligheder, når lejere rejste, så nu er depositum ved indflytning sat op.
Ansvar for energiforbrug
På afdelingsmødet nævnte en beboere, Inge Laursen, at hun gerne vil tage ansvar for sit eget energiforbrug, men det kræver, at man kan se forbruget. Målerne er nemlig pillet ned, og de virkede ellers perfekt, sagde hun.
Hendes kritik blev ikke imødegået, men i pausen havde hun en snak med Mogens Clingmann. Muligvis om, hvordan man kan aflæser forbruget på hver enkelt radiator.
I samme boldgade nævnte Anett S. Christiansen, at bydelsmødre og andre kan blive uddannet som miljøambassadører. Så kan de gå rundt til beboerne og give gode råd om varme, vand, el og så videre. Uddannelsen betales af Toveshøj, Gellerupparken og bydelsmødrene.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.