Dialogforum Århus er et samarbejde mellem muslimer og kristne, der i afslappede rammer giver mulighed for at fremme dialogen – oldgræsk for ”ord på tværs” – mellem befolkningsgrupperne.
En aften i november bød sognepræst Niels Hviid i selskab med den muslimske repræsentant Recep Ceber velkommen til et dialogmøde i Gellerup Kirke om, hvad der ifølge de to religioner sker, når vi dør.
"Den gamle lære inden for kirken var faktisk, at vi går til grunde og oprejses på den yderste dag. Folketroen har imidlertid ofte været, at sjælen enten flyver op til Gud med det samme eller kommer i helvede. På plejehjem ser man ofte, at plejepersonalet med det samme åbner vinduet – måske for at slippe sjælen ud," fortæller Niels Hviid.
Han fremhævede det svære i at drage en endelig konklusion – egentlig ved vi jo ikke, hvad der sker.
Hvad mener Islam?
Recep Ceber fortalte, at Islam lægger vægt på, at den afdøde skal være muslim for, at et ritual kan gennemføres. Det nytter således ikke noget blot at være gift med en muslim. Vejen til Paradis og hvorvidt man kan anerkendes som muslim, afhænger af troen på Allah og Koranen.
Islam har fem søjler, som muslimer efter bedste evne skal leve op til. Ved døden testes den afdøde for sine gerninger, og herefter vurderes det, om man gjort sig fortjent til straf i helvede eller et liv i paradis.
Begravelsen finder som regel sted en dag efter døden er indtruffet, modsat kristen tradition.
Rolig drøftelse
Efterfølgende fik debattørerne lov til at drøfte diverse emner. Eksempelvis aktiv dødshjælp og egne erfaringer omkring døden. Formålet var ikke at få ret, men at tale sammen frit og åbent og med respekt for andres grænser. Mødet var fra start til slut præget af en rolig stemning med indbyrdes respekt.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.