Videoovervågningen på Toveshøj er på vej, og afdelingsbestyrelsen presser på for at få det op i foråret.
Beboerne stemte i efteråret for at indføre overvågning vigtige steder for at hindre hærværk og utryghed. Tilladelsen er nu indhentet fra politiet, og nu mangler vi bare en godkendelse af, at penge fra den fysiske helhedsplan kan bruges til video- overvågning.
Uro og risiko for kriminalitet
Der har været en del uro i Laden, hvor unge i længere tid er kommet ind og har forstyrret de forskellige aktiviteter. Bestyrelsen har nu indledt et tættere samarbejde med politiet og Laden for at løse problemet.
Plejeboliger og lokalcenter
I Toveshøj skal der bygges ca. 60 plejeboliger, og det har hele tiden ligget i luften, at områdets nye lokalcenter skal ligge ved siden af boligerne. Der har dog også været snak om, at det skal ligge ved siden af børnebyen, men da vinderfor- slaget blev præsenteret, var der ikke et lokalcenter med dér.
Lys og manglende busser
Bestyrelsen i Toveshøj har sat fokus på lyset i området og er i dialog med kommunen om mere lys på de kommunale gang- og cykelstier.
Bestyrelsen har endnu engang indgivet et høringssvar til Midttrafik om, at området mangler en bus.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.