Tema: Familiens hverdagsjura
15.000 børn og unge i Danmark er i dag anbragt uden for hjemmet, i plejefamilier og på institutioner.
Mange overser, hvilke konsekvenser/fordele en anbringelse kan medføre for både barnet og dets forældre. Anbringelsen kan bremses, hvis myndigheder tager fejl, eller hvis forældrene viser, at de rent faktisk kan tage vare på deres børn.
Derfor vil det for beboerne i Gellerup være vigtigt at vide, at der kan hentes hjælp hos Ankestyrelsen og FBU (Forældrelandsforeningen), hvis der er tegn på, at børnene vil blive taget fra dem. Hvis anbringelsen sker, kan man få gratis støtte. 
De signaler, der kan føre til en anbringelse med eller uden forældrenes samtykke, er:

  • forældrenes sygdom eller død,
  • forældrene har ikke den fysiske/psykiske evne til at tage vare på deres børn
  • forældrene formår ikke at drage tilstrækkelig omsorg for eller sikre behandling af barnet eller den unge
  • forældrene udsætter barnet eller den unge for vold eller andre alvorlige overgreb
  • barnet eller den unge udviser misbrugsproblemer, kriminel adfærd eller har andre svære sociale vanskeligheder 
  • barnet viser tegn på dårligt fysisk/psykisk handleevne
  • barnet klarer sig nogle gange dårligere uddannelsesmæssigt end andre børn
  • barnet befinder sig i et dårligt miljø
  • barnet eller den unge har adfærds- eller tilpasningsproblemer

Tabellerne til højre viser antallet af børn, der ikke bor sammen med deres forældre, men som er anbragt uden for hjemmet i Århus Kommune.
Gratis støtte til forældre
Det er for alle forældre meget svært at have børn anbragt uden for deres hjem – uanset om de er frivilligt anbragt eller tvangsanbragt.
Kommunen skal tilbyde alle forældre en gratis støtteperson, se servicelovens § 54. Støttepersonens opgave er at overvære møder, og eventuelt deltage i samarbejdet med plejefamilie eller opholdssted. Kommunen er forpligtet til at samarbejde og rådgive forældre på god og forståelig måde.
Få det bedste ud af det
Forældrene kan være uenige i, at deres børn vil blive anbragt, men er anbringelsen besluttet, kan forældre og kommune mv. blive enige om, at dette handler om at få det bedste ud af det for både forældrene og deres børn.
Både inden for juridiske og den psykologiske verden kan forældrene få god rådgivning. I kan finde jeres støtteperson i jeres område under www.psforening.dk (foreningen af professionelle støttepersoner). I bestemmer selv, hvilke kompetencer støtteperson skal have.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.