Gellerup kan beholde sit budget på godt 10 mio. kr. årligt på fritidsområdet. Byrådet har vedtaget et forlig, som helt freder Gellerup, mens der sker administrative besparelser på fritidsområdet i resten af kommunen.
Der var lagt op til, at der kunne spares på driften af legepladser, fritidsklubber og ungdomsklubber, men nu sker langt de største besparelser ved, at leder-niveauet slankes fra ni til fire FU-områder. De fire er Nord, Vest, Syd og Gellerup.
Busbørnene og andre børn med sprogstøttebehov får også lov at have delt medlemskab af fritidsklubber. Det vi sige, at de betaler kontingent i klubben i deres boligområde – i øvrigt til en rigtig lav pris i Gellerup – men også er medlemmer af den klub, som deres klassekammerater i modtageskolen går i.
Fortsat lavt kontingent
Det lave kontingent i udsatte boligområder er nu også sikret et godt stykke tid fremover. Ikke nødvendigvis til det meget lave beløb på 200 kr. årligt for fritidsklub og 100 kr. for ungdomsklub, men det er pointeret i aftalen, at der indtil videre kan være nedsat kontingent i fem udsatte boligområder.
Skolebørn i 7. klasse vil ifølge aftalen ikke længere skulle gå i fritidsklub, men skal overgå til ungdomsklub.
Den politiske aftale skal i offentlig høring fra sidst i april til engang i maj, men da der ikke vil blive sparet på fritidsaktiviteterne, er det ret sikkert, at aftalen gennemføres.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.