I fremtiden vil du se færre opsøgende medarbejdere fra HotSpot i gadebilledet.
Gadeplansindsatsen fortsætter, men med færre timer. Der vil fortsat være en indsats omkring Bispehaven, Herredsvang, Gellerup og Toveshøj, Trigeparken og Viby Syd.
Hot Spot mister til næste år halvdelen af budgettet, har et byrådsflertal netop besluttet. Og selv om der også vil blive sparet på lederniveau og i administrationen, så vil det altså også kunne mærkes i den forebyggende indsats på gaden.

Hot Spot blev etableret i 2010 for at stå for den forebyggende sociale indsats i udsatte boligområder. Det beskæftiger 75 ansatte, svarende til 49 årsværk, og har et budget i 2014 på 28 mio. kr.

En analyse fra Mercuri Urval peger på at store dele af HotSpots indsats er meningsfuld, og at der fortsat er brug for den. Men den 1. januar 2015 mister man statspuljer, og budgettet falder til 15,7 mio. kr.
Besparelsen resulterer i færre timer, færre ledere og mindre administration. 
Kritiske politikere
Beslutningen blev taget af S og SF i byrådet. De øvrige partier var kritiske over for nedskæringen. Christian Budde (V):
"Vi har stadig massive udfordringer. Vi er ikke overbeviste om, at den nye model er god nok fremover i forhold til de mest hårdkogte borgere i de udsatte områder."
Jette Jensen (Enhedslisten):
"Indstillingen giver os ikke tryghed nok for, at de initiativer, der er i dag, videreføres."
Thomas Medom (SF) svarede, at Venstres holdning var mærkelig, da Venstre selv har stemt for et kommunalt budget, der ikke afsætter penge nok til HotSpot-indsatsen.
HotSpot splittes op
HotSpot bliver fra 1. januar til en del af Ungdomscentret, mens Folkeinformation lægges ind under Kultur- og Borgerservice.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.