Brabrand Boligforening og Toveshøj-afdelingen kunne i går sende en dejlig "julegave" afsted til beboerne i afdeling 5:
Den ellers varslede huslejestigning på 3,9 procent er væk, og nogle får endda en nedsættelse af huslejen.
Julegaven kommer, fordi beboerne har fået huslejestøtte fra Landsbyggefonden i forbindelse med gennemførelse af helhedsplanen. Fonden har i sin støttefastsættelse tilgodeset blandt andre Toveshøj, så der kan ske en sænkning af huslejen fra 1. januar 2015.
Afdelingsformand Anett Sällsäter Christiansen fortæller, at omkostningerne til det lån, der blev optaget til videoovervågningen, samtidig er flyttet fra huslejen og til Helhedsplanen.
Billigere i store lejligheder
Det falder på et tørt sted. I september måtte beboerne vedtage en huslejestigning ovenpå de mange tilfælde af hærværk, der har været, indtil videoovervågningen startede.
Men nu er stigningen væk, og visse lejlighedstyper vil endda opleve et fald i huslejen i forhold til i år.
Afdelingsformand Anett Sällsäter Christiansen fortæller, at der sker en omrokering, så beboere i store lejligheder i stueetagen får et mærkbart nedslag i huslejen, fordi en del lejligheder af denne type står tomme. Lejenedsættelsen skal sætte mere gang i udlejningen. 
Helt op til 870 kroner kan lejere af de store lejligheder spare ved omlægningen, siger afdelingsformanden.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.