Afdelingsbestyrelsen på Toveshøj har peget på et kommunalt areal mellem Tovshøjskolen og klubben Troldhøjen som et utrygt sted.

Desuden ligner arealet en losseplads, idet skrald ligger og flyder. I foråret ryddede kommunen lidt af buskadset i området, men det ser stadigvæk meget kedeligt ud. Da det ligger bag bazaren, er det en trafikeret sti til og fra moskeen men også for mountainbikeudøvere hvor ruten går tæt op ad dette kratareal.

Vi har bedt boligforeningen om at se på stedet sammen med kommunen for at få området i spil – for eksempel til et torv med multibane, skateboard eller mountainbike-bane.

Hvem ejer sti og lys?
Nu vi er ved vejene, har vi via tryghedsvandringen og i arbejdet med byrumskonkurrencen fundet ud af, at ejerforholdene mellem boligforeningen og kommunen vedrørende den kommunale sti gennem Toveshøj er ret kompliceret. De ser ud til, at kommunen ejer lamperne og boligforeningen stien, eller dele af den? Det arbejdes der nu med at finde ud af, og vi håber, at vi skal få sat navn på, hvem der ejer hvad, hvad så vi kan få det driftet på en ordentlig måde.

Vi er i bestyrelsen i fuld gang med at finde ud af, hvad de 300.000 kr., som vi betaler for el i afdelingen, er blevet brugt til. Boligforeningen er sat på sagen med at lokalisere målerne og få sat en adresse på.

Kælderlokaler ikke godkendt
Bestyrelsen besluttede sidste efterår at opsige alle kælderlejemål til foreninger i Toveshøj, også til foreninger som brugte deres rum som depot. Grunden er, at brug af kælderlokaler ikke er godkendt af brandmyndighederne. Nogle af vores kælderlokaler har både et lille køkken og wc, og det er rigtig gode foreningslokaler, så bestyrelsen arbejder nu på at få dem lovliggjort, så de igen kan lejes ud til foreninger i området.

Ja til mere video
Politiet har netop givet grønt lys for, at udvidelsen af videoovervågningen på Toveshøj kan gå i gang. Beboerne stemte i oktober ja til, at der også sker videoovervågning af parkeringsarealer og under gangbroer.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Så kan du følge med i, hvad der sker i Gellerup.

Tak! Du er nu tilmeldt vores nyhedsbrev.